HTML beschrijving element P


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het P element wordt het volgende attribuut beschreven: ALIGN.

De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het P element wordt toegelicht in het onderdeel Structureren van tekst in de Handleiding HTML.


P


HTML 2.0
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het P element wordt gebruikt om een paragraaf te definiëren.
De opbouw is:

<P> </P>

Het gebruik van de beëindiging van het P element is niet verplicht, maar wordt ten behoeve van een inzichtelijke opbouw van het document wel aanbevolen.
De door het P element ingesloten tekst wordt in het algemeen voorafgegaan en gevolgd door een witruimte, vaak ter grootte van ongeveer één blanco regel. Indien het element gevolgd wordt door een tweede P element, of door een ander element op blokniveau (bijvoorbeeld BLOCKQUOTE, PRE, Hx, UL, TABLE en FORM), dan schuiven de witruimtes in elkaar en resteert tussen de blokken tekst slechts één blanco regel.
Het P element mag alleen inline inhoud en elementen bevatten en dus geen andere elementen op blokniveau.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: niet verplicht
Inhoud: inline elementen
Mag zijn opgenomen in: ADDRESS, APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD en TH
Vereiste attributen: -
ALIGN


HTML 3.2
IE 1.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het ALIGN attribuut kan de horizontale uitlijning van de paragraaf bepaald worden.
De opbouw is:

<P ALIGN="waarde"> </P>

Mogelijke waarden zijn:
  • left: de tekst wordt links uitgelijnd (dit is de standaardwaarde)
  • right: de tekst wordt rechts uitgelijnd
  • center: de tekst wordt gecentreerd
  • justify: de tekst wordt volledig uitgevuld (de ruimte tussen de woorden wordt daarvoor zo nodig vergroot).
De waarde right wordt niet ondersteund door Microsoft Internet Explorer 1 en 2 en door Netscape Navigator 1. De waarde justify wordt ondersteund door Microsoft Internet Explorer 4.0 en hoger, Netscape Navigator 4.0 en hoger, Mozilla, Firefox en Opera 3.5 en hoger.

In HTML 4.0 heeft het ALIGN attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de text-align eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005