HTML beschrijving element Hx


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het Hx element wordt het volgende attribuut beschreven: ALIGN.

De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het Hx element wordt toegelicht in het onderdeel Structureren van tekst in de Handleiding HTML.


Hx


HTML 2.0
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het Hx element wordt gebruikt om een kop (header) te definiëren, welke bijvoorbeeld aan het begin van een document, of tussen de paragrafen geplaatst kan worden.
De opbouw is:

<Hx> </Hx>

Er zijn zes verschillende niveaus voor de koppen. Het niveau wordt gekozen door voor de "x" in Hx een getal in te vullen tussen 1 en 6. De belangrijkste (grootste) kop is H1, de minst belangrijke H6.
De door het Hx element ingesloten tekst wordt in het algemeen voorafgegaan en gevolgd door een witruimte, waarvan de hoogte afhangt van de lettergrootte van de kop. Indien het element gevolgd wordt door een tweede Hx element, of door een ander element op blokniveau (bijvoorbeeld P, BLOCKQUOTE, PRE, UL, TABLE en FORM), dan schuiven de witruimtes in elkaar.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: inline elementen
Mag zijn opgenomen in: APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD en TH
Vereiste attributen: -
ALIGN


HTML 3.2
IE 1.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het ALIGN attribuut kan de horizontale uitlijning van de kop bepaald worden.
De opbouw is:

<Hx ALIGN="waarde"> </Hx>

Mogelijke waarden zijn:
  • left: de tekst wordt links uitgelijnd (dit is de standaardwaarde)
  • right: de tekst wordt rechts uitgelijnd
  • center: de tekst wordt gecentreerd
  • justify: de tekst wordt volledig uitgevuld (de ruimte tussen de woorden wordt daarvoor zo nodig vergroot).
De waarde right wordt niet ondersteund door Microsoft Internet Explorer 1 en 2 en door Netscape Navigator 1. De waarde justify wordt door geen van de browsers ondersteund.

In HTML 4.0 heeft het ALIGN attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de text-align eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005