HTML beschrijving element PRE


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het PRE element worden de volgende attributen beschreven: COLS, WIDTH en WRAP.

De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het PRE element wordt toegelicht in het onderdeel Structureren van tekst in de Handleiding HTML.


PRE


HTML 2.0
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met behulp van het PRE element kan tekst in een vaste opmaak (preformatted) worden opgenomen, zonder dat de browser daar iets aan mag veranderen. Bijvoorbeeld als je iets in tabelvorm moet opnemen, maar geen echte tabel wilt gebruiken.
De opbouw is:

<PRE> </PRE>

Voor de door het PRE element ingesloten tekst gebruikt de browser een lettertype met een vaste letterafstand (monospace). Spaties en een overgang naar een nieuwe regel worden weergegeven, zoals ze in de bron van het document zijn opgenomen. Het PRE element kan daarmee ook gebruikt worden om meerdere blanco regels achter elkaar vast te leggen.
De door het PRE element ingesloten tekst wordt voorafgegaan en gevolgd door een witruimte, vaak ter grootte van ongeveer één blanco regel. Indien het element gevolgd wordt door een tweede PRE element, of door een ander element op blokniveau (bijvoorbeeld P, BLOCKQUOTE, Hx, UL, TABLE en FORM), dan schuiven de witruimtes in elkaar (en resteert tussen de blokken tekst slechts één blanco regel).
Het PRE element mag alleen inline inhoud bevatten en dus geen andere elementen op blokniveau. Daarnaast mogen in een PRE element de elementen IMG, OBJECT, FONT, BIG, SMALL, SUB en SUP niet opgenomen zijn.
Wanneer met behulp van het BASEFONT element een proportioneel lettertype is gedefinieerd, dan onderdrukt dit basislettertype in Microsoft Internet Explorer 2 en 3 het lettertype met de vaste letterafstand.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: inline elementen met uitzondering van APPLET, BASEFONT, BIG, FONT, IMG, OBJECT, SMALL, SUB en SUP
Mag zijn opgenomen in: APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD en TH
Vereiste attributen: -
COLS


HTML -
IE -
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP -
Het COLS attribuut kan gebruikt worden om aan te geven hoe breed het blok tekst maximaal mag zijn. Indien het aantal karakters groter is, worden woorden die niet passen op de volgende regel geplaatst
De opbouw is:

<PRE COLS="waarde"> </PRE>

De waarde is een aantal karakters.

Het COLS attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0.
WIDTH


HTML 2.0
IE -
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP -
Het WIDTH attribuut kan gebruikt worden om aan te geven wat de gewenste breedte van het blok tekst is. De browser kan deze informatie gebruiken om een geschikte lettergrootte te kiezen of om te bepalen hoe de tekst het beste kan inspringen.
De opbouw is:

<PRE WIDTH="waarde"> </PRE>

De waarde is een aantal karakters.

In HTML 4.0 heeft het WIDTH attribuut het label afgekeurd gekregen.
WRAP


HTML -
IE -
NN 3.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP -
Het WRAP attribuut kan gebruikt worden om aan te geven dat tekst, welke breder is dan in het venster of frame past, op de volgende regel moet doorlopen.
De opbouw is:

<PRE WRAP> </PRE>

Het WRAP attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0. Als alternatief kan met behulp van de white-space eigenschap een stijl gedefinieerd worden.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005