HTML beschrijving element BASEFONT


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het BASEFONT element worden de volgende attributen beschreven: COLOR, FACE en SIZE.

De beschrijving van het ID attribuut is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Het gebruik van het BASEFONT element wordt toegelicht in het onderdeel Weergave tekst in de Handleiding HTML.


BASEFONT


HTML 3.2
IE 2.0
NN (1.0)
MOZ -
FF -
OP 2.1
Met het BASEFONT element kan worden vastgelegd wat de standaard is voor de grootte, de kleur en het lettertype van de tekst in een document.
De opbouw is:

<BASEFONT ..>

Het BASEFONT element heeft alleen attributen en geen inhoud. Een beëindiging is daarom niet toegestaan.
Aan het BASEFONT attribuut moet minimaal het SIZE attribuut worden toegevoegd.

In HTML 4.0 heeft het BASEFONT element het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de verschillende eigenschappen voor lettertypen een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.

Het BASEFONT element wordt niet meer ondersteund door Netscape Navigator 6.0 en hoger.

DTD HTML 4.0: transitional, frameset
Beëindiging: verboden
Inhoud: - (het element is leeg)
Mag zijn opgenomen in: CAPTION, DD, DEL, DT, INS, LEGEND, LI, TD en TH;
elementen op blokniveau met uitzondering van DIR, DL, MENU, OL, PRE, TABLE en UL;
inline elementen met uitzondering van MAP, SCRIPT, SELECT en TEXTAREA;
Vereiste attributen: -
COLOR


HTML 4.0
IE 1.0
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Met het COLOR attribuut kan de kleur van de tekst bepaald worden.
De opbouw is:

<BASEFONT COLOR="waarde">

Mogelijke waarden zijn een kleurnaam en een RGB-waarde.
Voor het definiëren van de kleur zie Kleuren in HTML/CSS.

De kleur wordt door Microsoft Internet Explorer niet alleen toegepast op de standaardtekst, maar ook op koppen.

In HTML 4.0 heeft het COLOR attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de color eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.
FACE


HTML 4.0
IE 1.0
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Met het FACE attribuut kan het lettertype van de tekst worden bepaald.
De opbouw is:

<BASEFONT FACE="waarde">

De waarde is de naam van één lettertype, of meerdere lettertypen gescheiden door een komma. Een tweede lettertype wordt gebruikt, als het eerste niet aanwezig is op het systeem van de gebruiker. Als geen van de opgegeven lettertypen is geïnstalleerd, wordt het standaard lettertype van de browser gebruikt.

Het lettertype wordt door Microsoft Internet Explorer niet alleen toegepast op de standaardtekst, maar ook op koppen.
Bij Microsoft Internet Explorer 2 en 3 gaat een via het BASEFONT element opgegeven lettertype ten onrechte boven het PRE en het TT element. Als je toch een lettertype met een vaste letterafstand wilt, dan zul je voor de tekst ingesloten door het PRE of het TT element ook nog een lettertype met een vaste letterafstand via het FONT element moeten definiëren (bijvoorbeeld Courier New).

In HTML 4.0 heeft het FACE attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de font-family eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.
SIZE


HTML 3.2
IE 1.0
NN (1.0)
MOZ -
FF -
OP 2.1
Met het verplichte SIZE attribuut kan de grootte van de standaardtekst bepaald worden.
De opbouw is:

<BASEFONT SIZE="waarde">

De waarde kan een getal zijn van 1 t/m 7. De standaardwaarde is "3".

In Microsoft Internet Explorer 2 en in de verschillende versies van Opera wordt het SIZE attribuut weliswaar ondersteund, maar niet op de gebruikelijke manier. De grootte van tekst wordt slechts aangepast, indien het FONT element gebruikt wordt. De waarde uit het BASEFONT element geldt dan als beginwaarde.
Microsoft Internet Explorer en Netscape Navigator negeren in tabellen de via het BASEFONT element gedefinieerde grootte en houden in plaats daarvan de standaard lettergrootte van de browser aangehouden.

In HTML 4.0 heeft het SIZE attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de font-size eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005