CSS beschrijving eigenschap color


Handleiding HTML Legenda | Voorbeelden | Kleur en achtergrond | CSS eigenschappen | Begin


color


CSS 1
IE 3.0
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
De color eigenschap bepaalt de voorgrondkleur (de kleur van de tekst) van een element.

Waarden: <kleur> | inherit
Beginwaarde: hangt af van de (instellingen van de) browser
Heeft betrekking op: alle elementen
Wordt geërfd: ja
Mediagroep(en): visual

De voorgrondkleur wordt ook aangehouden voor de markering in een lijst en voor eventuele tekstdecoraties. Hetzelfde geldt voor de rand om een element, tenzij met de eigenschappen border, border-color, border-top-color, border-right-color, border-bottom-color, en/of border-left-color andere kleuren zijn gedefinieerd.

Om problemen bij de weergave als gevolg van een slechte combinatie voorgrondkleur en achtergrond te voorkomen, is het verstandig om de eigenschappen color en background-color altijd gecombineerd te gebruiken.

Voorbeeld:

color: #0000FF
<kleur>
CSS: 1 IE: 3.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

Voor de kleur kan een kleurnaam of een rgb-waarde gebruikt worden. De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar:
 • kleurnaam
  • één van de volgende 17 namen: aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, orange, purple, red, silver, teal, white, en yellow
  • een systeemkleur
 • rgb-waarde
  • hexadecimale notatie (bijvoorbeeld #0000FF)
  • verkorte hexadecimale notatie (bijvoorbeeld #C09)
  • numerieke notatie (bijvoorbeeld rgb(51,102,153)
  • notatie in percentages (bijvoorbeeld rgb(60%,0%,80%)
Uitgebreide informatie over het gebruik van kleuren wordt gegeven in het onderdeel Kleuren in HTML/CSS.
inherit
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De waarde van het parent element wordt aangehouden.


Bijzonderheden ondersteuning

Microsoft Internet Explorer 3.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen waarmee formulier controls gemaakt worden: INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA. De eigenschap wordt wel ondersteund voor het FORM element.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het IMG element.
- De eigenschap wordt ondersteund voor het HR element, terwijl dat niet moet.
- Systeemkleuren en rgb-waarden in verkorte hexadecimale en in numerieke notatie worden niet ondersteund.
Microsoft Internet Explorer 4.0 t/m 5.5
- Bij het INPUT element worden aankruisvakjes en keuzerondjes net ondersteund.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het IMG element.
- De eigenschap wordt ondersteund voor het HR element, terwijl dat niet moet.
- De voor een element bepaalde stijl wordt niet doorgezet in een ingesloten tabel.
Microsoft Internet Explorer 6.0
- Bij het INPUT element worden aankruisvakjes en keuzerondjes net ondersteund.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het IMG element.
- De eigenschap wordt ondersteund voor het HR element, terwijl dat niet moet.
Netscape Navigator 4.x
- De voorgrondkleur wordt niet aangehouden voor de rand van een element.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen TABLE en TR. Hetzelfde geldt voor de elementen TD en TH, behalve als de stijl aan het element gekoppeld wordt via het CLASS attribuut.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen waarmee formulier controls gemaakt worden: INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA. De eigenschap wordt wel ondersteund voor het FORM element.
- Wanneer de eigenschap gebruikt wordt voor het LI element, wordt de kleur alleen gebruikt voor de markering en dus niet voor het item van de lijst zelf.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen DD en DT, wel voor het DL element.
- De eigenschap wordt ondersteund voor het IMG element, maar er rekening gehouden moet worden met het algemene probleem van het koppelen van een stijl aan het IMG element: niet alleen wordt de afbeelding vaak op een geheel andere plek in het document weergegeven, ook wordt de weergave van stijlen voor andere elementen negatief beïnvloed.
- De waarde inherit wordt niet ondersteund. In plaats van deze te negeren, wordt echter een willekeurige andere kleur gebruikt.
- Systeemkleuren worden niet ondersteund. In plaats van ze te negeren, wordt echter een willekeurige andere kleur gebruikt.
- De voor een element bepaalde stijl wordt niet doorgezet in een ingesloten tabel.
Netscape Navigator 6.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen TABLE en TR. Hetzelfde geldt voor de elementen TD en TH, behalve als de stijl aan het element gekoppeld wordt via het CLASS attribuut. Dit heeft alleen betrekking op de weergave in de zogenaamde quirks modus.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het IMG element.
Opera 3.5/3.6
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT, SELECT, OPTION en TEXTAREA.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het HR element.
- Systeemkleuren worden niet ondersteund.
Opera 4.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT, SELECT, OPTION en TEXTAREA.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het IMG element.
- De voorgrondkleur wordt niet aangehouden voor de rand van een element.
- Systeemkleuren worden niet ondersteund.
Opera 5.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT, SELECT, OPTION en TEXTAREA.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het BUTTON element.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het IMG element.
- De voorgrondkleur wordt niet aangehouden voor de rand van een element.
- Systeemkleuren worden niet ondersteund.
- De voor een element bepaalde stijl wordt niet doorgezet in een ingesloten tabel.
Opera 5.1
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT, SELECT, OPTION en TEXTAREA.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het IMG element.
- De voorgrondkleur wordt niet aangehouden voor de rand van een element.
- De voor een element bepaalde stijl wordt niet doorgezet in een ingesloten tabel.
Opera 6.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen INPUT, SELECT, OPTION en TEXTAREA.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het IMG element.
- De voorgrondkleur wordt niet aangehouden voor de rand van een element.
Opera 7.0 en hoger
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.Legenda | Voorbeelden | Kleur en achtergrond | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005