HTML beschrijving element TR


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het TR element worden de volgende attributen beschreven: ALIGN, BACKGROUND, BGCOLOR, BORDERCOLOR, BORDERCOLORDARK, BORDERCOLORLIGHT, CHAR, CHAROFF en VALIGN.

De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het TR element wordt toegelicht in het onderdeel Tabellen in de Handleiding HTML.


TR


HTML 3.2
IE 2.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het TR element wordt het begin en het einde van een rij in de tabel gedefinieerd.
De opbouw is:

<TR>
..
</TR>


Het gebruik van de beëindiging van het TR element is niet verplicht, maar wordt ten behoeve van een overzichtelijke opbouw van het document wel aanbevolen.
Elk TR element moet minimaal één TH of TD element bevatten.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: niet verplicht
Inhoud: één of meer TD of TH elementen
Mag zijn opgenomen in: TBODY, TFOOT en THEAD (en omdat de activering en beëindiging van TBODY niet verplicht zijn, kan TR ook direct zijn opgenomen in TABLE)
Vereiste attributen: -
ALIGN


HTML 3.2
IE 2.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het ALIGN attribuut kan de horizontale uitlijning van de inhoud van de cellen van de rij bepaald worden.
De opbouw is:

<TR ALIGN="waarde">
..
</TR>


Mogelijke waarden zijn:
  • left: de inhoud wordt links in de cel geplaatst
  • right: de inhoud wordt rechts in de cel geplaatst
  • center: de inhoud wordt in de cel gecentreerd
  • justify: de inhoud van de cel wordt zowel aan de linker als de rechterzijde uitgevuld
  • char: de inhoud wordt uitgelijnd op het (via het CHAR attribuut gedefinieerde) uitlijnkarakter.
De waarde justify wordt ondersteund door Mozilla, Netscape Navigator 6.0 en hoger en Opera 3.5 en hoger.
De waarde char worden op dit moment door geen van de browsers ondersteund.

Zie ook de voorrangsregels bij het uitlijnen van de celinhoud.
BACKGROUND


HTML -
IE -
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 7.0
Met het BACKGROUND attribuut kan een achtergrondafbeelding voor de cellen in de rij bepaald worden. De afbeelding wordt zo vaak gedupliceerd, dat de hele rij er mee bedekt is.
De opbouw is:

<TR BACKGROUND="bestemming"> </TR>

De bestemming, ook wel URL (Uniform Resource Locator) genoemd, heeft de volgende opbouw:

http://host/path

Host specificeert het adres van de server, waarop zich de gevraagde afbeelding bevindt. Het kan een IP-adres zijn, maar meestal is het de naam van de machine. Een machinenaam (ook wel domeinnaam) bestaat uit meerdere delen gescheiden door een punt, begint vaak met "www" en eindigt met een landcode (bijvoorbeeld "nl", "be", "uk") of de vooral in de Verenigde Staten gebruikte code voor de sector (bijvoorbeeld "com" voor commerciële instellingen en "org" voor non-profit organisaties).
Path geeft aan hoe de gevraagde afbeelding op de server gevonden kan worden: in welke directory en onder welke bestandsnaam.

Het is niet altijd nodig een complete URL op te nemen. Als de gevraagde afbeelding zich op de lokale server bevindt, dan volstaat de volgende URL:

path

Het BACKGROUND attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0. Als alternatief kan met behulp van de background-image eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Zie voor een uitgebreide toelichting het onderdeel CSS en tabellen.
BGCOLOR


HTML 4.0
IE 2.0
NN 3.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het BGCOLOR attribuut kan de achtergrondkleur van de cellen in de rij bepaald worden. De uitkomst van dit rij-attribuut gaat boven hetgeen eventueel gedefinieerd is voor de rijgroep of de tabel, waartoe de cel behoort.
De opbouw is:

<TR BGCOLOR="waarde">
..
</TR>


Mogelijke waarden zijn een kleurnaam en een RGB-waarde.
Voor het definiëren van de kleur zie Kleuren in HTML/CSS.

In HTML 4.0 heeft het BGCOLOR attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de background-color eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Zie voor een uitgebreide toelichting het onderdeel CSS en tabellen - Achtergrond tabel. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.
BORDERCOLOR


HTML -
IE 2.0
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Met het BORDERCOLOR attribuut kan de kleur van de randen van de cellen in een rij bepaald worden. De uitkomst van dit rij-attribuut gaat boven hetgeen eventueel gedefinieerd is voor de tabel.
De opbouw is:

<TR BORDERCOLOR="waarde">
..
</TR>


Mogelijke waarden zijn een kleurnaam en een RGB-waarde.
Voor het definiëren van de kleur zie Kleuren in HTML/CSS.

Het BORDERCOLOR attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0 en wordt alleen ondersteund door Microsoft Internet Explorer. Als alternatief kan met behulp van de border-color eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Zie voor een uitgebreide toelichting het onderdeel CSS en tabellen - Tabelranden.
BORDERCOLORDARK


HTML -
IE 2.0
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Met het BORDERCOLORDARK attribuut kan de kleur van de donkere delen van de randen van de cellen in een rij bepaald worden. De uitkomst van dit rij-attribuut gaat boven hetgeen eventueel gedefinieerd is voor de tabel.
De opbouw is:

<TR BORDERCOLORDARK="waarde">
..
</TR>


Mogelijke waarden zijn een kleurnaam en een RGB-waarde.
Voor het definiëren van de kleur zie Kleuren in HTML/CSS.

Het BORDERCOLORDARK attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0 en wordt alleen ondersteund door Microsoft Internet Explorer. Als alternatief kan met behulp van de verschillende eigenschappen voor randen een stijl gedefinieerd worden. Zie voor een uitgebreide toelichting het onderdeel CSS en tabellen - Tabelranden.
BORDERCOLORLIGHT


HTML -
IE 2.0
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Met het BORDERCOLORLIGHT attribuut kan de kleur van de lichte delen van de randen van de cellen in een rij bepaald worden. De uitkomst van dit rij-attribuut gaat boven hetgeen eventueel gedefinieerd is voor de tabel.
De opbouw is:

<TR BORDERCOLORLIGHT="waarde">
..
</TR>


Mogelijke waarden zijn een kleurnaam en een RGB-waarde.
Voor het definiëren van de kleur zie Kleuren in HTML/CSS.

Het BORDERCOLORLIGHT attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0 en wordt alleen ondersteund door Microsoft Internet Explorer. Als alternatief kan met behulp van de verschillende eigenschappen voor randen een stijl gedefinieerd worden. Zie voor een uitgebreide toelichting het onderdeel CSS en tabellen - Tabelranden.
CHAR


HTML 4.0
IE -
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Met het CHAR attribuut kan een enkel karakter opgegeven worden, dat gebruikt wordt om de inhoud van de cellen in de rij op uit te lijnen. De standaardwaarde is een decimale punt ("."), maar voor documenten in de Nederlandse taal ligt het gebruik van de "," meer voor de hand.
Het CHAR attribuut wordt toegepast in combinatie met het ALIGN attribuut met de waarde "char".
De opbouw is:

<TR CHAR="waarde" ..>
..
</TR>


De waarde is hoofdlettergevoelig. Dat wil zeggen dat het uitmaakt of de waarde in hoofdletters of in kleine letters wordt geschreven.

Zie ook de voorrangsregels bij het uitlijnen van de celinhoud.
CHAROFF


HTML 4.0
IE -
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Het CHAROFF attribuut bepaalt de positie (offset) van het eerste voorkomen op een regel van het, via het CHAR attribuut gedefinieerde, uitlijnkarakter in de cellen van de rij. Indien een regel het uitlijnkarakter niet bevat, wordt de inhoud horizontaal verschoven tot de uitlijnpositie.
Het CHAROFF attribuut wordt toegepast in combinatie met het ALIGN attribuut met de waarde "char" en het CHAR attribuut.
De opbouw is:

<TR CHAROFF="waarde" ..>
..
</TR>


De waarde is een getal of de combinatie van een getal en het %-teken en bepaalt de positie in pixels, respectievelijk als percentage van de beschikbare breedte. Bij de standaard weergave van de tekst (van links naar rechts) wordt gerekend vanaf de linker marge van de cel.
Zie ook de voorrangsregels bij het uitlijnen van de celinhoud.
VALIGN


HTML 3.2
IE 2.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het VALIGN attribuut kan de verticale uitlijning van de inhoud in de cellen van de rij bepaald worden.
De opbouw is:

<TR VALIGN="waarde">
..
</TR>


Mogelijke waarden zijn:
  • top: de inhoud wordt bovenin de cel geplaatst
  • middle: de inhoud wordt in het midden van de cel geplaatst (de standaardwaarde)
  • bottom: de inhoud wordt onderin de cel geplaatst
  • baseline: de inhoud wordt zo geplaatst dat de eerste regel van elke cel in een rij dezelfde basislijn heeft.
Zie ook de voorrangsregels bij het uitlijnen van de celinhoud.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005