HTML beschrijving element TABLE


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het TABLE element worden de volgende attributen beschreven: ALIGN, BACKGROUND, BGCOLOR, BORDER, BORDERCOLOR, BORDERCOLORDARK, BORDERCOLORLIGHT, CELLPADDING, CELLSPACING, FRAME, HEIGHT, RULES, SUMMARY en WIDTH.

De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het TABLE element wordt toegelicht in het onderdeel Tabellen in de Handleiding HTML.


TABLE


HTML 3.2
IE 2.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het TABLE element wordt het begin en het einde van een tabel gedefinieerd.
De opbouw is:

<TABLE>

</TABLE>


DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: nul of meer COL en COLGROUP elementen, één of meer TBODY elementen (maar omdat de activering en beëindiging van TBODY niet verplicht zijn, kunnen in het TABLE element ook direct één of meer TR elementen zijn opgenomen) en optioneel één CAPTION, één TFOOT en één THEAD element
Mag zijn opgenomen in: APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD en TH
Vereiste attributen: -
ALIGN


HTML 3.2
IE 2.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het ALIGN attribuut kan de horizontale uitlijning van de tabel op de pagina bepaald worden.
De opbouw is:

<TABLE ALIGN="waarde">

</TABLE>


Mogelijke waarden zijn: left, center en right.
De waarde center wordt niet ondersteund door Netscape Navigator 3 en lager en Microsoft Internet Explorer 3 en lager.

In HTML 4.0 heeft het ALIGN attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de eigenschappen float, margin-left en margin-right een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stylesheets niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan. Zie voor een uitgebreide toelichting het onderdeel CSS en tabellen - Uitlijnen tabel.
BACKGROUND


HTML -
IE 3.0
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 5.0
Met het BACKGROUND attribuut kan een achtergrondafbeelding voor de tabel bepaald worden. De afbeelding wordt zo vaak gedupliceerd, dat de hele tabel er mee bedekt is.
De opbouw is:

<TABLE BACKGROUND="bestemming">

</TABLE>


De bestemming, ook wel URL (Uniform Resource Locator) genoemd, heeft de volgende opbouw:

http://host/path

Host specificeert het adres van de server, waarop zich de gevraagde afbeelding bevindt. Het kan een IP-adres zijn, maar meestal is het de naam van de machine. Een machinenaam (ook wel domeinnaam) bestaat uit meerdere delen gescheiden door een punt, begint vaak met "www" en eindigt met een landcode (bijvoorbeeld "nl", "be", "uk") of de vooral in de Verenigde Staten gebruikte code voor de sector (bijvoorbeeld "com" voor commerciële instellingen en "org" voor non-profit organisaties).
Path geeft aan hoe de gevraagde afbeelding op de server gevonden kan worden: in welke directory en onder welke bestandsnaam.

Het is niet altijd nodig een complete URL op te nemen. Als de gevraagde afbeelding zich op de lokale server bevindt, dan volstaat de volgende URL:

path

Netscape Navigator 4 en lager geeft de achtergrondafbeelding alleen weer achter de cellen en niet ter plaatse van de ruimte tussen de randen.

Het BACKGROUND attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0. Als alternatief kan met behulp van de background-image eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Zie voor een uitgebreide toelichting het onderdeel CSS en tabellen - Achtergrond tabel.
BGCOLOR


HTML 4.0
IE 2.0
NN 3.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het BGCOLOR attribuut kan de achtergrondkleur van de tabel bepaald worden.
De opbouw is:

<TABLE BGCOLOR="waarde">

</TABLE>


Mogelijke waarden zijn een kleurnaam en een RGB-waarde.
Voor het definiëren van de kleur zie Kleuren in HTML/CSS.

Netscape Navigator 4 en lager geeft de achtergrondkleur alleen weer achter de cellen en niet ter plaatse van de ruimte tussen de randen.

In HTML 4.0 heeft het BGCOLOR attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de background-color eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Zie voor een uitgebreide toelichting het onderdeel CSS en tabellen - Achtergrond tabel. Omdat oudere browsers stylesheets niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.
BORDER


HTML 3.2
IE 2.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het BORDER attribuut bepaalt de dikte van het kader van de tabel (de buitenrand). Standaard wordt geen rand weergegeven.
De opbouw is:

<TABLE BORDER="waarde">

</TABLE>


De waarde is een getal dat de dikte in pixels aangeeft.
De waarde "0" (de standaardwaarde) impliceert voor het FRAME attribuut de waarde "void" en, tenzij anders bepaald, voor het RULES attribuut de waarde "none". Andere waarden voor het BORDER attribuut impliceren voor het FRAME attribuut de waarde "border" en, tenzij anders bepaald, voor het RULES attribuut de waarde "all".
BORDERCOLOR


HTML -
IE 2.0
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Met het BORDERCOLOR attribuut kan de kleur van de randen van de tabel bepaald worden.
De opbouw is:

<TABLE BORDERCOLOR="waarde">

</TABLE>


Mogelijke waarden zijn een kleurnaam en een RGB-waarde.
Voor het definiëren van de kleur zie Kleuren in HTML/CSS.

Het BORDERCOLOR attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0 en wordt alleen ondersteund door Microsoft Internet Explorer. Als alternatief kan met behulp van de verschillende eigenschappen voor randen voor de elementen TABLE, TD en TH een stijl gedefinieerd worden. Zie voor een uitgebreide toelichting het onderdeel CSS en tabellen - Tabelranden.
BORDERCOLORDARK


HTML -
IE 2.0
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Met het BORDERCOLORDARK attribuut kan de kleur van de donkere delen van de randen van een tabel bepaald worden.
De opbouw is:

<TABLE BORDERCOLORDARK="waarde">

</TABLE>


Mogelijke waarden zijn een kleurnaam en een RGB-waarde.
Voor het definiëren van de kleur zie Kleuren in HTML/CSS.

Het BORDERCOLORDARK attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0 en wordt alleen ondersteund door Microsoft Internet Explorer. Als alternatief kan met behulp van de verschillende eigenschappen voor randen voor de elementen TABLE, TD en TH een stijl gedefinieerd worden. Zie voor een uitgebreide toelichting het onderdeel CSS en tabellen - Tabelranden.
BORDERCOLORLIGHT


HTML -
IE 2.0
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Met het BORDERCOLORLIGHT attribuut kan de kleur van de lichte delen van de randen van een tabel bepaald worden.
De opbouw is:

<TABLE BORDERCOLORLIGHT="waarde">

</TABLE>


Mogelijke waarden zijn een kleurnaam en een RGB-waarde.
Voor het definiëren van de kleur zie Kleuren in HTML/CSS.

Het BORDERCOLORLIGHT attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0 en wordt alleen ondersteund door Microsoft Internet Explorer. Als alternatief kan met behulp van de verschillende eigenschappen voor randen voor de elementen TABLE, TD en TH een stijl gedefinieerd worden. Zie voor een uitgebreide toelichting het onderdeel CSS en tabellen - Tabelranden.
CELLPADDING


HTML 3.2
IE 2.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het CELLPADDING attribuut wordt de afstand tussen de rand van een cel en de inhoud vastgelegd.
De opbouw is:

<TABLE CELLPADDING="waarde">

</TABLE>


De waarde is een getal dat de afstand in pixels aangeeft.
Volgens HTML 4.0 kan als waarde ook de combinatie van een getal en het %-teken gebruikt worden, maar alle belangrijke browsers interpreteren deze combinatie als getal.
CELLSPACING


HTML 3.2
IE 2.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het CELLSPACING attribuut wordt de ruimte tussen de cellen van een tabel en de ruimte tussen de buitenste cellen en de tabelrand vastgelegd.
De opbouw is:

<TABLE CELLSPACING="waarde">

</TABLE>


De waarde is een getal dat de ruimte in pixels aangeeft.
Volgens HTML 4.0 kan als waarde ook de combinatie van een getal en het %-teken gebruikt worden, maar alle belangrijke browsers interpreteren deze combinatie als getal.
FRAME


HTML 4.0
IE 3.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 7.1
Het FRAME attribuut bepaalt welke kant(en) van het kader van de tabel (de buitenrand) zichtbaar zijn.
De opbouw is:

<TABLE FRAME="waarde">

</TABLE>


Mogelijke waarden voor het FRAME attribuut zijn:
 • void: geen randen (dit is de standaardwaarde)
 • above: alleen de rand aan de bovenkant
 • below: alleen de rand aan de onderkant
 • hsides: alleen de randen aan de boven en -onderkant
 • lhs: alleen de rand aan de linkerkant
 • rhs: alleen de rand aan de rechterkant
 • vsides: alleen de randen aan de linker- en rechterkant
 • border: de randen aan alle vier zijden.
Aan de zijden waar geen rand moet worden weergegeven, plaatst Netscape Navigator 6 toch een dunne lijn.
HEIGHT


HTML -
IE 2.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
Met het HEIGHT attribuut kan de hoogte van een tabel worden bepaald.
De opbouw is:

<TABLE HEIGHT="waarde">

</TABLE>


De waarde is een getal dat de hoogte in pixels aangeeft, of een percentage dat de hoogte ten opzichte van de totale venster- of framehoogte vastlegt.

Het HEIGHT attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0. Als alternatief kan met behulp van de height eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Zie voor een toelichting het onderdeel CSS en tabellen.
RULES


HTML 4.0
IE 3.0
NN 7.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 7.1
Het RULES attribuut bepaalt welke lijnen tussen de cellen van de tabel zichtbaar zijn.
De opbouw is:

<TABLE RULES="waarde">

</TABLE>


Mogelijke waarden voor het RULES attribuut zijn:
 • none: geen lijnen (dit is de standaardwaarde)
 • groups: alleen de lijnen tussen rijgroepen (zie THEAD, TFOOT en TBODY) en kolomgroepen (zie COLGROUP)
 • rows: alleen de lijnen tussen de rijen
 • cols: alleen de lijnen tussen de kolommen
 • all: alle lijnen tussen de rijen en kolommen.
SUMMARY


HTML 4.0
IE -
NN 6.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP -
Het SUMMARY attribuut kan gebruikt worden om het doel en de structuur van de tabel te omschrijven, zodat gebruikers van niet-visuele browsers (spraaksynthesizers, braille-apparaten) hier een beter inzicht in krijgen.
De opbouw is:

<TABLE SUMMARY="omschrijving">

</TABLE>

WIDTH


HTML 3.2
IE 2.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het WIDTH attribuut kan de breedte van een tabel worden bepaald.
De opbouw is:

<TABLE WIDTH="waarde">

</TABLE>


De waarde is een getal dat de breedte in pixels aangeeft, of een percentage dat de breedte ten opzichte van de totale venster- of framebreedte vastlegt.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 19 maart 2006