HTML beschrijving element INS


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het INS element worden de volgende attributen beschreven: CITE en DATETIME.

De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het INS element wordt toegelicht in het onderdeel Weergave tekst in de Handleiding HTML.


INS


HTML 4.0
IE 4.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 4.0
Wanneer je in een document revisiegegevens wilt opnemen, dan kun je gebruik maken van de elementen DEL en INS. Het INS element bevat de inhoud, welke is ingevoegd. De browser moet deze inhoud op een passende manier weergegeven, bijvoorbeeld onderstreept. Met behulp van stijlen kun je ook zelf de weergave bepalen.
De opbouw is:

<INS> </INS>

Browsers die het INS element niet kennen, geven de inhoud op de gebruikelijke wijze weer. Het is daarom verstandig het element alleen te gebruiken in situaties, waarvan je weet dat elke browser het ondersteunt (bijvoorbeeld in een intranet). Als extra zekerheid kun je de inhoud ook nog eens binnen bijvoorbeeld het U element plaatsen, of een stijl met een vergelijkbaar effect definiëren.
INS kan of als element op blokniveau, of als inline element gebruikt worden. Wanneer het als inline element gebruikt wordt, dan mag het geen elementen op blokniveau bevatten.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: elementen op blokniveau (behalve als INS wordt gebruikt als inline element) en inline elementen
Mag zijn opgenomen in: BODY, CAPTION, DD, DEL, DT, INS, LEGEND, LI, TD en TH;
elementen op blokniveau met uitzondering van DIR, DL, MENU, OL, TABLE en UL;
inline elementen met uitzondering van MAP, SCRIPT, SELECT en TEXTAREA;
Vereiste attributen: -
CITE


HTML 4.0
IE -
NN 6.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP -
Het CITE attribuut verwijst naar een document, waarin wordt uitgelegd waarom de wijziging is aangebracht.
De opbouw is:

<INS CITE="URI"> </INS>

De URI (Uniform Resource Identifier) heeft de volgende opbouw:

http://host/path

Host specificeert het adres van de server, waarop zich het gevraagde document bevindt. Het kan een IP-adres zijn, maar meestal is het de naam van de machine. Een machinenaam (ook wel domeinnaam) bestaat uit meerdere delen gescheiden door een punt, begint vaak met "www" en eindigt met een landcode (bijvoorbeeld "nl", "be", "uk") of de vooral in de Verenigde Staten gebruikte code voor de sector (bijvoorbeeld "com" voor commerciële instellingen en "org" voor non-profit organisaties).
Path geeft aan hoe het gevraagde document op de server gevonden kan worden: in welke directory en onder welke bestandsnaam.

Het is niet altijd nodig een complete URI op te nemen. Als het gevraagde document zich op de lokale server bevindt, dan volstaat de volgende URI:

path

In Netscape Navigator 6.1 en hoger, Mozilla en Firefox kun je de verwijzing bekijken en activeren als je met de rechter muisknop op de ingevoegde tekst klikt en kiest voor eigenschappen (properties).
Wanneer je, al dan niet naast de lange uitleg via het CITE attribuut, een korte toelichting op de wijziging wilt geven, dan kun je gebruik maken van het TITLE attribuut. De waarde van dit attribuut wordt door de browser bijvoorbeeld als tooltip weergegeven.
DATETIME


HTML 4.0
IE -
NN 6.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP -
Met het DATETIME attribuut kan de datum en tijd van de wijziging worden vastgelegd.
De opbouw is:

<INS DATETIME="waarde"> </INS>

De waarde heeft de volgende opzet:

YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD

Hierin is:
YYYY = het jaar in vier cijfers
MM   = de maand in twee cijfers (van 01 tot 12)
DD   = de dag in twee cijfers (van 01 tot 31)
hh   = het uur in twee cijfers (van 00 tot 23)
mm   = de minuten in twee cijfers (van 00 tot 59)
ss   = de seconden in twee cijfers (van 00 tot 59)
TZD  = de aanduiding van de tijdzone
De T is het scheidingsteken tussen datum en tijd en moet een hoofdletter zijn.

De aanduiding voor de tijdzone heeft de volgende opbouw:

Z+hh:mm of Z-hh:mm

De Z geeft aan dat het gaat om de Coordinated Universal Time (UTC, ook wel bekend onder de oude aanduiding GMT). Het moet een hoofdletter zijn. De tijd in uren en minuten is respectievelijk voor (+) en na (-) UTC.

Wanneer van de tijd de seconden, minuten of zelfs uren onbekend zijn, dan moet in plaats ervan de waarde 00 gebruikt worden.

In Netscape Navigator 6.1 en hoger, Mozilla en Firefox kun je de datum en tijd zien als je met de rechter muisknop op de ingevoegde of verwijderde tekst klikt en kiest voor eigenschappen (properties).Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 23 juni 2007