HTML beschrijving element OL


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het OL element worden de volgende attributen beschreven: COMPACT, START en TYPE.

De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het OL element wordt toegelicht in het onderdeel Lijsten in de Handleiding HTML.


OL


HTML 2.0
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het OL element definieert het begin en einde van een geordende lijst, waarvan de items voorafgegaan worden door een volgnummer (bij een door het UL element gedefinieerde ongeordende lijst, worden de items voorafgegaan door een symbool).
De opbouw is:

<OL>
..
</OL>


Elk item van een lijst wordt gedefinieerd met behulp van het LI element.
Lijsten kunnen genest worden: in elk LI element kunnen één of meer OL of UL elementen opgenomen zijn.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: één of meer LI elementen
Mag zijn opgenomen in: APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD en TH;
Vereiste attributen: -
COMPACT


HTML 2.0
IE -
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Het COMPACT attribuut kan gebruikt worden om vast te leggen dat de browser de lijst op een compacte wijze moet weergeven.
De opbouw is:

<OL COMPACT>
..
</OL>


In HTML 4.0 heeft het COMPACT attribuut het label afgekeurd gekregen.
START


HTML 3.2
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het START attribuut bepaalt welke volgnummer de markering van het eerste item van de lijst heeft.
De opbouw is:

<OL START="waarde">
..
</OL>


Ongeacht welk type markering wordt gebruikt, wordt de waarde weergegeven door middel van een getal (indien bijvoorbeeld gewerkt wordt met kleine letters, begint de lijst met een "c" als de waarde van het START attribuut "3" is). De standaardwaarde is "1".
Het START attribuut wordt niet ondersteund door Opera 4, maar wel door eerdere en latere versies.

In HTML 4.0 heeft het START attribuut het label afgekeurd gekregen. Er is op dit moment geen alternatief met behulp van stijlen. Het gebruik van afgekeurde elementen en attributen blijft voorlopig echter nog toegestaan.
TYPE


HTML 3.2
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het TYPE attribuut bepaalt welk type volgnummers voor de markering van de items van de lijst gebruikt worden.
De opbouw is:

<OL TYPE="waarde">
..
</OL>


Mogelijke waarden zijn:
  • 1: de getallen 1, 2, 3, ...
  • a: de kleine letters a, b, c, ...
  • A: de hoofdletters A, B, C, ...
  • i: de kleine romeinse getallen i, ii, iii, ...
  • I: de grote romeinse getallen I, II, III, ...
In HTML 4.0 heeft het TYPE attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de list-style-type eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005