CSS beschrijving eigenschap list-style-type


Handleiding HTML Legenda | Voorbeelden | Lijsten | CSS eigenschappen | Begin


list-style-type


CSS 1
IE 4.0
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
De list-style-type eigenschap bepaalt hoe de markering van een onderdeel van een lijst moet worden weergegeven.

Waarden: disc | circle | square | decimal | decimal-leading-zero | lower-roman | upper-roman | lower-greek | lower-alpha | lower-latin | upper-alpha | upper-latin | hebrew | armenian | georgian | cjk-ideographic | hiragana | katakana | hiragana-iroha | katakana-iroha | none | inherit
Beginwaarde: disc
Heeft betrekking op: elementen die de eigenschap display met de waarde list-item hebben
Wordt geërfd: ja
Mediagroep(en): visual

De markering wordt weergegeven indien de list-style-image eigenschap niet is gebruikt of de waarde none heeft, of als de afbeelding niet gevonden wordt.

Wanneer een waarde voor het nummeren van onderdelen van de lijst niet ondersteund wordt, moet de browser decimal gebruiken.
Indien een waarde wel ondersteund wordt, maar het benodigde karakter niet beschikbaar is, wordt een vraagteken (Mozilla en Netscape Navigator 6.0 en hoger) of een vierkant (Opera 6.0 en hoger) weergegeven.

Wanneer de eigenschap gebruikt wordt voor elementen waarvoor de display eigenschap met de waarde list-item geldt (anders dan UL, OL en LI), dan kan de markering buiten beeld komen staan. Om dit te voorkomen, is het in dat geval verstandig de marge van het document te vergroten.

De waarden hebrew, cjk-ideographic, hiragana, katakana, hiragana-iroha en katakana-iroha maken geen deel meer uit van CSS 2.1.

Voorbeeld:

list-style-type: upper-roman
disc
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De markering wordt over het algemeen als een massief rondje weergegeven.
circle
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De markering wordt over het algemeen als een open rondje weergegeven.
square
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De markering wordt als een open of massief vierkantje weergegeven.
decimal
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De markering wordt met een decimaal getal genummerd, beginnend met 1 (1, 2, 3, 4, ...).
decimal-leading-zero
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 7.20

De markering wordt met een decimaal getal genummerd, beginnend met 1 en voorafgegaan door een nul (01, 02, 03, .., 98, 99).
lower-roman
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De markering wordt met kleine Romeinse cijfers genummerd (i, ii, iii, iv, ...).
upper-roman
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De markering wordt met grote Romeinse cijfers genummerd (I, II, III, IV, ...).
lower-greek
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 6.0

De markering wordt met kleine Griekse letters genummerd.
lower-alpha
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De markering wordt met kleine ASCII letters genummerd (a, b, c, d, ...).
lower-latin
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: -

De markering wordt met kleine ASCII letters genummerd (a, b, c, d, ...).
upper-alpha
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De markering wordt met grote ASCII letters genummerd (A, B, C, D, ...).
upper-latin
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: -

De markering wordt met grote ASCII letters genummerd (A, B, C, D, ...).
hebrew
CSS: (2) IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: -

De markering wordt met traditioneel Hebreeuwse letters genummerd.

De waarde maakt geen deel meer uit van CSS 2.1.
armenian
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 6.0

De markering wordt met traditioneel Armeense letters genummerd.
georgian
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 6.0

De markering wordt met traditioneel Georgische letters genummerd.
cjk-ideographic
CSS: (2) IE: - NN: - MOZ: - FF: - OP: -

De markering wordt met ideographic nummers genummerd.

De waarde maakt geen deel meer uit van CSS 2.1.
hiragana
CSS: (2) IE: - NN: - MOZ: - FF: - OP: -

De markering wordt weergegeven met een nummering in het Japanse hiragana systeem.

De waarde maakt geen deel meer uit van CSS 2.1.
katakana
CSS: (2) IE: - NN: - MOZ: - FF: - OP: -

De markering wordt weergegeven met een nummering in het Japanse katakana systeem.

De waarde maakt geen deel meer uit van CSS 2.1.
hiragana-iroha
CSS: (2) IE: - NN: - MOZ: - FF: - OP: -

De markering wordt weergegeven met een nummering in het Japanse hiragana-iroha systeem.

De waarde maakt geen deel meer uit van CSS 2.1.
katakana-iroha
CSS: (2) IE: - NN: - MOZ: - FF: - OP: -

De markering wordt weergegeven met een nummering in het Japanse katakana-iroha systeem.

De waarde maakt geen deel meer uit van CSS 2.1.
none
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

Er wordt geen markering weergegeven. In een genummerde lijst wordt de telling echter niet onderdrukt. Een onderdeel van de lijst zonder markering houdt dus z'n volgnummer en telt dus mee bij het bepalen van het nummer van een volgend item waarvoor de markering wel wordt weergegeven.
inherit
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 7.0

De waarde van het parent element wordt aangehouden.


Bijzonderheden ondersteuning

Microsoft Internet Explorer 4.0
- Wanneer de list-style-type eigenschap niet is gebruikt voor de hele lijst (via bijvoorbeeld de elementen UL of OL) maar alleen voor een onderdeel van een lijst (via het LI element), dan wordt deze ook toegepast voor volgende onderdelen van de lijst, waarvoor de eigenschap niet is gebruikt of waarvoor de waarde van de eigenschap onbekend is.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen waarvoor de eigenschap display met de waarde list-item is gedefinieerd.
Microsoft Internet Explorer 5.0/5.5
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen waarvoor de eigenschap display met de waarde list-item is gedefinieerd.
Microsoft Internet Explorer 6.0
- De eigenschap wordt wel ondersteund voor elementen waarvoor de display eigenschap met de waarde list-item is gedefinieerd, met uitzondering van DL.
Netscape Navigator 4.x
- In een ongeordende lijst (gemaakt met het UL element) wordt voor LI element de list-style-type eigenschap alleen ondersteund met de waarden disc, circle, square of none. De waarden decimal, lower-roman, upper-roman, lower-alpha en upper-alpha worden weergegeven als circle. Voor onbekende waarden wordt disc aangehouden, ook al is voor het UL element de waarde circle of square vastgelegd
- In een geordende lijst (gemaakt met het OL element) wordt voor LI element de list-style-type eigenschap alleen ondersteund met de waarden decimal, lower-roman, upper-roman, lower-alpha of upper-alpha.
- De waarde armenian wordt geïnterpreteerd als het attribuut TYPE="a" en dus in lower-alpha weergegeven. Dat geldt niet als de waarde gedefinieerd is voor het LI element in een ongeordende lijst, want dan wordt de waarde weergegeven als circle.
- De waarde inherit wordt geïnterpreteerd als het attribuut TYPE="i" en dus in lower-roman weergegeven.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen waarvoor de eigenschap display met de waarde list-item is gedefinieerd. Wel moet er rekening mee gehouden worden dat bij dergelijke elementen de tekst zonder duidelijke logica verplaatst.
Opera 3.5/3.6
- Wanneer de list-style-type eigenschap niet is gebruikt voor de hele lijst (via bijvoorbeeld de elementen UL of OL) maar alleen voor een onderdeel van een lijst (via het LI element), dan wordt deze ook toegepast voor volgende onderdelen van de lijst, waarvoor de eigenschap niet is gebruikt of waarvoor de waarde van de eigenschap onbekend is.
- De waarde inherit wordt geïnterpreteerd als none, waardoor er geen markering wordt weergegeven.
- Bij de waarden disc, circle en square is de afstand tussen de markering veel kleiner dan bij de andere waarden.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen waarvoor de eigenschap display met de waarde list-item is gedefinieerd.
Opera 4.0 t/m 6.0
- De waarde inherit wordt geïnterpreteerd als none, waardoor er geen markering wordt weergegeven.Legenda | Voorbeelden | Lijsten | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 19 maart 2006