CSS   Eigenschappen


Handleiding HTML Legenda | Inhoud CSS | Inhoud HTML | Trefwoordenregister | Begin

Werk in uitvoering
De behandeling van de CSS-eigenschappen in de Handleiding HTML ondergaat een zeer grondige aanpassing. De beschrijving van elke eigenschap wordt uitgebreid en in overeenstemming met CSS 2.1 gebracht. De vermelding van de ondersteuning door browsers wordt geactualiseerd en op basis een groot aantal testen worden bijzonderheden met betrekking tot de ondersteuning gegeven. Tenslotte neemt ook het aantal voorbeelden fors toe.
Gezien de grote tijdsinvestering die de aanpassing vraagt, zal deze gefaseerd worden doorgevoerd. Op dit moment zijn de met een * gemarkeerde eigenschappen nog niet in de nieuwe opzet.


In onderstaand overzicht zijn de eigenschappen opgenomen, die in deze handleiding worden beschreven.
Uitleg over de beschrijving van de eigenschappen wordt gegeven in de legenda.

kleur en achtergrond
background
background-attachment
background-color
background-image
background-position
background-repeat
color
tekst
letter-spacing
text-align
text-decoration
text-indent
text-transform
white-space
word-spacing
lettertypen
font
font-family
font-size
font-style
font-variant
font-weight
afmetingen
height *
width *
padding
padding
padding-bottom
padding-left
padding-right
padding-top
randen
border
border-bottom
border-bottom-color
border-bottom-style
border-bottom-width
border-color
border-left
border-left-color
border-left-style
border-left-width
border-right
border-right-color
border-right-style
border-right-width
border-style
border-top
border-top-color
border-top-style
border-top-width
border-width
margin
margin *
margin-bottom *
margin-left *
margin-right *
margin-top *
visuele vormgeving
bottom *
clear *
clip *
display
float *
left *
line-height *
overflow *
position *
right *
top *
visibility
z-index *
vertical-align *
lijsten
list-style
list-style-image
list-style-position
list-style-type
tabellen
border-collapse
border-spacing
caption-side
empty-cells
table-layout

gebruikersinterface
cursor
outline
outline-color
outline-style
outline-width


De volgende eigenschappen zijn nog niet in deze handleiding beschreven:

content
counter-increment
counter-reset
direction
max-height
max-width
min-height
min-width
orphans
page-break-after
page-break-before
page-break-inside
quotes
unicode-bidi
widows


De volgende eigenschappen waren opgenomen in CSS 2, maar zijn wegens gebrek aan ondersteuning vervallen in CSS 2.1:

font-size-adjust
font-stretch
marker-offset
marks
page
size
text-shadowLegenda | Inhoud CSS | | Inhoud HTML | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005