CSS beschrijving eigenschap outline-width


Handleiding HTML Legenda | Voorbeelden | Gebruikersinterface | CSS eigenschappen | Begin


outline-width


CSS 2
IE -
NN -
MOZ -
FF -
OP 7.0
De outline-width eigenschap bepaalt de breedte van een outline om een element.

Waarden: thin | medium | thick | <lengte> | inherit
Beginwaarde: medium
Heeft betrekking op: alle elementen
Wordt geërfd: nee
Mediagroep(en): visual, interactive

Een outline is een rand, die bedoeld is om een element in bepaalde situaties meer te laten opvallen. Je gebruikt een outline bijvoorbeeld om te laten zien dat een onderdeel van een formulier (zoals een tekstveld of een knop) de focus heeft (actief is).

Een outline heeft een aantal specifieke kenmerken, die vermeld zijn bij de beschrijving van de outline eigenschap.

Een outline heeft aan alle zijden dezelfde breedte.

Voorbeeld:

outline-width: 2px;
thin
CSS: 2 IE: - NN: - MOZ: - FF: - OP: 7.0

De breedte van de outline hangt af van de browser, maar is kleiner dan medium en thick.
medium
CSS: 2 IE: - NN: - MOZ: - FF: - OP: 7.0

De breedte van de outline hangt af van de browser, maar is groter dan thin en kleiner dan thick.
thick
CSS: 2 IE: - NN: - MOZ: - FF: - OP: 7.0

De breedte van de outline hangt af van de browser, maar is groter dan thin en medium.
<lengte>
CSS: 2 IE: - NN: - MOZ: - FF: - OP: 7.0

De lengte wordt uitgedrukt als combinatie van een getal en een eenheid. Een negatieve waarde is niet toegestaan.
inherit
CSS: 2 IE: - NN: - MOZ: - FF: - OP: 7.0

De waarde van het parent element wordt aangehouden.


Bijzonderheden ondersteuning

Opera 7.0 en hoger
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de element TR, THEAD, TBODY en TFOOT.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het OPTION element.Legenda | Voorbeelden | Gebruikersinterface | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005