CSS Legenda CSS-eigenschappen


Handleiding HTML CSS eigenschappen | Inhoud CSS | Inhoud HTML | Begin


Inhoud legenda: Ondersteuning | CSS-informatie | Relaties elementen | Eenheden | Voorbeelden


Ondersteuning

Ondersteuningstabel eigenschappenVoor de in de Handleiding HTML beschreven CSS-eigenschappen is aangegeven of ze deel uitmaken van een CSS-specificatie en of ze ondersteund worden door de meest gebruikte browsers op het Windows platform. Voor de eigenschappen is dat gedaan met behulp van een tabel zoals hiernaast afgebeeld, voor de waarden met een tabel zoals hieronder weergegeven.


Ondersteuningstabel waarden

De betekenis van de afkortingen is hierna te zien.

CSS
Aangegeven is of de eigenschap of waarde deel uitmaakt van een door het World Wide Web Consortium (W3C) opgestelde CSS-specificatie en zo ja vanaf welke van de volgende versies:

IE
Microsoft Internet Explorer
Aangegeven is of de eigenschap of waarde ondersteund wordt door de aangegeven browser en zo ja vanaf welke versie. Wanneer het versienummer van een browser tussen haakjes staat, dan wordt het element of attribuut niet (meer) door alle latere versies ondersteund.
NN
Netscape Navigator (Communicator)
MOZ
Mozilla
FF
Firefox
OP
Opera


Als gevolg van verschillen tussen subversies van de browsers en tussen versies voor de diverse platforms (Windows, Macintosh, Linux), kunnen zich in de praktijk incidenteel afwijkingen voordoen van de bij de beschrijving van de eigenschappen genoemde ondersteuning.


VervolgInhoud legenda | CSS eigenschappen | Inhoud CSS | Inhoud HTML | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 december 2017