CSS Legenda CSS-eigenschappen


Handleiding HTML CSS eigenschappen | Inhoud CSS | Inhoud HTML | Begin


Inhoud legenda: Ondersteuning | CSS-informatie | Relaties elementen | Eenheden | Voorbeelden


Relaties elementen

Bij de beschrijving van de CSS-eigenschappen wordt regelmatig gesproken over parent en child elementen. Bij deze begrippen gaat het erom hoe elementen tot elkaar in relatie staan: een parent of ouder element sluit child of kind elementen in en een child element wordt ingesloten door zijn parent element. In het volgende voorbeeld wordt het SPAN element ingesloten door het P element. P is dus het parent element van SPAN en SPAN is het child element van P.

<P>P is het parent element <SPAN>en SPAN het child element</SPAN></P>

Naast parent en child elementen wordt ook het begrip sibling elementen gebruikt. Het gaat daarbij om elementen welke op hetzelfde niveau staan ofwel elkaars broer of zuster zijn. Bijvoorbeeld twee paragrafen welke beide child zijn van het BODY element:

<BODY>
<P>..</P>
<P>..</P>
</BODY>

Tenslotte zijn er nog de begrippen ancestor element en descendent element. Een ancestor of voorouder kan het parent element zijn, maar ook de parent van de parent of een nog verdere relatie. Een descendent of nakomeling kan een child element zijn, maar ook een child van een child of een nog verdere relatie. In het volgende voorbeeld zijn BODY en P de ancestors van B en is B een descendent van BODY en P.

<BODY>
<P>.. <B>..</B> ..</P>
</BODY>


VervolgInhoud legenda | CSS eigenschappen | Inhoud CSS | Inhoud HTML | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 23 juni 2007