HTML beschrijving element BODY


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het BODY element worden de volgende attributen beschreven: ALINK, BACKGROUND, BGCOLOR, BGPROPERTIES, BOTTOMMARGIN, LEFTMARGIN, LINK, MARGINHEIGHT, MARGINWIDTH, NOWRAP, RIGHTMARGIN, SCROLL, TEXT, TOPMARGIN en VLINK.

De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het BODY element wordt toegelicht in het onderdeel Structuur document in de Handleiding HTML.


BODY


HTML 2.0
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het BODY element markeert het begin en einde van dat deel van een HTML-document (de body), dat de weer te geven inhoud van het document bevat. Met de attributen van het BODY element kan daarnaast de basisweergave van het document bepaald worden: de kleur van de achtergrond, de tekst en de hyperlinks en of een achtergrondafbeelding gebruikt moet worden. Deze basisweergave kan door de bezoeker onderdrukt worden via de instellingen van de browser.
De opbouw is:

<BODY>

</BODY>


Het gebruik van de activering en de beëindiging van het BODY element is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen. Door zowel het HEAD als het BODY element op te nemen, krijgt het HTML-document een overzichtelijke structuur en wordt voorkomen dat elementen welke in de head thuis horen, vermengd worden met de feitelijke inhoud van het document in de body.
Het BODY element en de elementen die tot de body behoren, moeten geplaatst worden na het HEAD element en de elementen die in de head thuishoren.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: niet verplicht (hetzelfde geldt voor de activering)
Inhoud: in HTML 4.0 strict: één of meer elementen op blokniveau of SCRIPT elementen, DEL en INS;
in HTML 4.0 transitional: elementen op blokniveau, inline elementen, DEL en INS;
Mag zijn opgenomen in: in HTML 4.0 strict en transitional: HTML;
in HTML 4.0 frameset: NOFRAMES;
Vereiste attributen: -
ALINK


HTML 3.2
IE 4.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 7.11
Met het ALINK attribuut kan de kleur bepaald worden van een hyperlink in een document op het moment dat deze door de gebruiker wordt geselecteerd (active).
De opbouw is:

<BODY ALINK="waarde">

</BODY>


Mogelijke waarden zijn een kleurnaam en een RGB-waarde.
Voor het definiëren van de kleur zie Kleuren in HTML/CSS.
Als geen kleur wordt gedefinieerd, dan wordt standaard vaak rood (#FF0000) gebruikt.

Het is verstandig het attribuut ALINK altijd samen met de attributen TEXT, LINK, VLINK en BACKGROUND en/of BGCOLOR te gebruiken, zodat je niet het risico loopt dat de hyperlinks wegvallen in de standaard achtergrondkleur van de browser.

In HTML 4.0 heeft het ALINK attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de A:active pseudo-class en de color eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.
BACKGROUND


HTML 3.2
IE 1.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het BACKGROUND attribuut kan bepaald worden welke afbeelding als achtergrond van een document weergegeven moet worden. Algemeen ondersteunde formaten van afbeeldingen zijn GIF en JPG. Een nieuw formaat, dat nog slechts beperkt wordt ondersteund, is PNG (Portable Network Graphic). Het is verstandig een niet al te groot bestand te kiezen en daardoor de downloadtijd zoveel mogelijk te beperken. Door de browser wordt de afbeelding zo vaak gedupliceerd dat de hele achtergrond er mee bedekt is.
De opbouw is:

<BODY BACKGROUND="URI">

</BODY>


De URI (Uniform Resource Identifier) heeft de volgende opbouw:

http://host/path

Host specificeert het adres van de server, waarop zich de gevraagde afbeelding bevindt. Het kan een IP-adres zijn, maar meestal is het de naam van de machine. Een machinenaam (ook wel domeinnaam) bestaat uit meerdere delen gescheiden door een punt, begint vaak met "www" en eindigt met een landcode (bijvoorbeeld "nl", "be", "uk") of de vooral in de Verenigde Staten gebruikte code voor de sector (bijvoorbeeld "com" voor commerciële instellingen en "org" voor non-profit organisaties).
Path geeft aan hoe de gevraagde afbeelding op de server gevonden kan worden: in welke directory en onder welke bestandsnaam.

Het is niet altijd nodig een complete URI op te nemen. Als de gevraagde afbeelding zich op de lokale server bevindt, dan volstaat de volgende URI:

path

Let er op dat een afbeelding gekozen wordt, waarmee de tekst nog goed leesbaar blijft en waarbij de overgangen van de naast elkaar geplaatste afbeeldingen niet al te storend overkomen.
Het is verstandig het attribuut BACKGROUND altijd samen met de attributen TEXT, LINK, VLINK en ALINK te gebruiken, zodat je niet het risico loopt dat de standaardkleuren van de browser voor tekst en hyperlinks wegvallen in de achtergrond. Om dezelfde reden is het bovendien aan te bevelen ook een achtergrondkleur te definiëren met behulp van het BGCOLOR attribuut. Wanneer de achtergrondafbeelding niet geladen kan of mag worden, wordt de opgegeven achtergrondkleur gebruikt en niet de standaardkleur van de browser.

In HTML 4.0 heeft het BACKGROUND attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de background-image eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.
BGCOLOR


HTML 3.2
IE 1.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het BGCOLOR attribuut kan de achtergrondkleur van een document bepaald worden.
De opbouw is:

<BODY BGCOLOR="waarde">

</BODY>


Mogelijke waarden zijn een kleurnaam en een RGB-waarde.
Voor het definiëren van de kleur zie Kleuren in HTML/CSS.

Wanneer zowel het BGCOLOR als het BACKGROUND element zijn opgenomen, dan wordt de achtergrondkleur slechts weergegeven zolang de achtergrondafbeelding nog niet is geladen, of als de afbeelding niet gevonden wordt.
Het is verstandig het attribuut BGCOLOR altijd samen met de attributen TEXT, LINK, VLINK en ALINK te gebruiken, zodat je niet het risico loopt dat de standaardkleuren van de browser voor tekst en hyperlinks wegvallen in de achtergrond.

In HTML 4.0 heeft het BGCOLOR attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de background-color eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.
BGPROPERTIES


HTML -
IE 2.0
NN -
MOZ -
FF -
OP 7.0
Met het BGPROPERTIES attribuut kan bepaald worden dat een afbeelding als een vast (niet scrollend) watermerk moet worden weergegeven.
De opbouw is:

<BODY BGPROPERTIES="fixed" ..>

</BODY>


Het BGPROPERTIES attribuut moet gebruikt worden in combinatie met het BACKGROUND attribuut.
Indien de afbeelding niet de gehele achtergrond vult, wordt deze net als normaal het benodigde aantal keren gedupliceerd.

Het BGPROPERTIES attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0. Als alternatief kan met behulp van de eigenschappen background-image en background-attachment een stijl gedefinieerd worden.
BOTTOMMARGIN


HTML -
IE 4.0
NN 7.1
MOZ 1.4
FF 1.0
OP 7.0
Met het BOTTOMMARGIN attribuut kan de afstand bepaald worden tussen de inhoud van het document en de onderrand van het venster of frame.
De opbouw is:

<BODY BOTTOMMARGIN="waarde">

</BODY>


De waarde is een geheel getal van "0" en hoger dat de afstand in pixels vastlegt.
Bij de waarde "0" loopt de inhoud van het document door tot direct tegen de onderrand van het venster of frame.

Het BOTTOMMARGIN attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0. Als alternatief kan met behulp van de margin-bottom eigenschap een stijl gedefinieerd worden.
LEFTMARGIN


HTML -
IE 2.0
NN 6.2
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 7.0
Met het LEFTMARGIN attribuut kan de afstand bepaald worden tussen de inhoud van het document en de linkerrand van het venster of frame.
De opbouw is:

<BODY LEFTMARGIN="waarde">

</BODY>


De waarde is een geheel getal van "0" en hoger dat de afstand in pixels vastlegt.
Bij de waarde "0" wordt de inhoud van het document direct tegen de linkerrand van het venster of frame geplaatst.

Het LEFTMARGIN attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0. Als alternatief kan met behulp van de margin-left eigenschap een stijl gedefinieerd worden.
LINK


HTML 3.2
IE 1.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het LINK attribuut kan de kleur van alle nog niet bezochte hyperlinks in een document bepaald worden.
De opbouw is:

<BODY LINK="waarde">

</BODY>


Mogelijke waarden zijn een kleurnaam en een RGB-waarde.
Voor het definiëren van de kleur zie Kleuren in HTML/CSS.
Als geen kleur wordt gedefinieerd, dan wordt standaard vaak blauw (#0000FF) gebruikt.

Het is verstandig het attribuut LINK altijd samen met de attributen TEXT, VLINK, ALINK en BACKGROUND en/of BGCOLOR te gebruiken, zodat je niet het risico loopt dat de hyperlinks wegvallen in de standaard achtergrondkleur van de browser.

In HTML 4.0 heeft het LINK attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de A:link pseudo-class en de color eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.
MARGINHEIGHT


HTML -
IE -
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 4.0
Met het MARGINHEIGHT attribuut kan de afstand bepaald worden tussen de inhoud van het document en de boven- en onderrand van het venster of frame.
De opbouw is:

<BODY MARGINHEIGHT="waarde">

</BODY>


De waarde is een geheel getal van "0" en hoger dat de afstand in pixels vastlegt.
Bij de waarde "0" wordt de inhoud van het document direct tegen de bovenrand van het venster of frame geplaatst en loopt door tot direct tegen de onderrand.

Het MARGINHEIGHT attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0. Als alternatief kan met behulp van de eigenschappen margin-top en margin-bottom een stijl gedefinieerd worden.
MARGINWIDTH


HTML -
IE -
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 4.0
Met het MARGINWIDTH attribuut kan de afstand bepaald worden tussen de inhoud van het document en de linker- en rechterrand van het venster of frame.
De opbouw is:

<BODY MARGINWIDTH="waarde">

</BODY>


De waarde is een geheel getal van "0" en hoger dat de afstand in pixels vastlegt.
Bij de waarde "0" wordt de inhoud van het document direct tegen de linkerrand van het venster of frame geplaatst en loopt door tot direct tegen de rechterrand.

Het MARGINWIDTH attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0. Als alternatief kan met behulp van de eigenschappen margin-left en margin-right een stijl gedefinieerd worden.
NOWRAP


HTML -
IE 4.0
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Met het NOWRAP attribuut kan bepaald worden of de tekst wel of niet automatisch afgebroken moet worden.
De opbouw is:

<BODY NOWRAP="waarde">

</BODY>


Mogelijke waarden zijn "false" en "true".
De waarde "false" is de standaardwaarde, waarbij op de gebruikelijke wijze wordt afgebroken. Bij de waarde "true" wordt pas afgebroken als dit door het BR element, of de beëindiging van een element op blokniveau wordt bepaald.

Het NOWRAP attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0. Als alternatief kan met behulp van de white-space eigenschap een stijl gedefinieerd worden.
RIGHTMARGIN


HTML -
IE 4.0
NN 7.1
MOZ 1.4
FF 1.0
OP 7.0
Met het RIGHTMARGIN attribuut kan de afstand bepaald worden tussen de inhoud van het document en de rechterrand van het venster of frame.
De opbouw is:

<BODY RIGHTMARGIN="waarde">

</BODY>


De waarde is een geheel getal van "0" en hoger dat de afstand in pixels vastlegt.
Bij de waarde "0" loopt de inhoud van het document door tot direct tegen de rechterrand van het venster of frame.

Het RIGHTMARGIN attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0. Als alternatief kan met behulp van de margin-right eigenschap een stijl gedefinieerd worden.
SCROLL


HTML -
IE 3.0
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Met het SCROLL attribuut kan bepaald worden of er wel of geen schuifbalken geplaatst worden langs het venster van het document.
De opbouw is:

<BODY SCROLL="waarde">

</BODY>


Mogelijke waarden zijn "yes" en "no".
De waarde "yes" is de standaardwaarde, waarbij indien dit gezien de lengte van het document nodig is, automatisch een schuifbalk wordt geplaatst.
Wees voorzichtig met het weglaten van schuifbalken. Omdat je geen invloed hebt op de grootte van het venster en de gebruikte schermresolutie, kan een deel van de inhoud onzichtbaar blijven voor de gebruiker.

Het SCROLL attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0. Als alternatief kan met behulp van de overflow eigenschap een stijl gedefinieerd worden.
TEXT


HTML 3.2
IE 1.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het TEXT attribuut kan de kleur van de tekst in een document bepaald worden. De gekozen kleur geldt voor alle tekst in een document, behalve voor hyperlinks en voor tekst waarvoor met het FONT element of met behulp van stijlen een andere kleur is gedefinieerd. Als geen kleur wordt gedefinieerd, dan wordt standaard meestal zwart (#000000) gebruikt.
De opbouw is:

<BODY TEXT="waarde">

</BODY>


Mogelijke waarden zijn een kleurnaam en een RGB-waarde.
Voor het definiëren van de kleur zie Kleuren in HTML/CSS.
Als geen kleur wordt gedefinieerd, dan wordt standaard meestal zwart (#000000) gebruikt.

Het is verstandig het attribuut TEXT altijd samen met de attributen LINK, VLINK, ALINK en BACKGROUND en/of BGCOLOR te gebruiken, zodat je niet het risico loopt dat de tekst wegvalt in de standaard achtergrondkleur van de browser.

In HTML 4.0 heeft het TEXT attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de color eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.
TOPMARGIN


HTML -
IE 2.0
NN 6.2
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 7.0
Met het TOPMARGIN attribuut kan de afstand bepaald worden tussen de inhoud van het document en de bovenrand van het venster of frame.
De opbouw is:

<BODY TOPMARGIN="waarde">

</BODY>


De waarde is een geheel getal van "0" en hoger dat de afstand in pixels vastlegt.
Bij de waarde "0" wordt de inhoud van het document direct tegen de bovenrand van het venster of frame geplaatst.

Het TOPMARGIN attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0. Als alternatief kan met behulp van de margin-top eigenschap een stijl gedefinieerd worden.
VLINK


HTML 3.2
IE 1.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het VLINK attribuut kan de kleur van alle bezochte (visited) hyperlinks in een document bepaald worden.
De opbouw is:

<BODY VLINK="waarde">

</BODY>


Mogelijke waarden zijn een kleurnaam en een RGB-waarde.
Voor het definiëren van de kleur zie Kleuren in HTML/CSS.
Als geen kleur wordt gedefinieerd, dan wordt standaard vaak paars (#FF00FF) gebruikt.

Het is verstandig het attribuut VLINK altijd samen met de attributen TEXT, LINK, ALINK en BACKGROUND en/of BGCOLOR te gebruiken, zodat je niet het risico loopt dat de hyperlinks wegvallen in de standaard achtergrondkleur van de browser.

In HTML 4.0 heeft het VLINK attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de A:visited pseudo-class en de color eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005