CSS beschrijving eigenschap background-attachment


Handleiding HTML Legenda | Voorbeelden | Kleur en achtergrond | CSS eigenschappen | Begin


background-attachment


CSS 1
IE 4.0
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 4.0
De background-attachment eigenschap bepaalt of de achtergrondafbeelding van een element gefixeerd is ten opzichte van het venster of frame, of mee mag schuiven met de inhoud van het document.

Waarden: scroll | fixed | inherit
Beginwaarde: scroll
Heeft betrekking op: alle elementen
Wordt geërfd: nee
Mediagroep(en): visual

Voorbeeld:

background-attachment: fixed
scroll
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 4.0

De achtergrondafbeelding heeft een vaste plaats ten opzichte van het element, waarvoor het is gedefinieerd. Door de schuifbalk te bewegen, wordt de achtergrondafbeelding met de inhoud van het document mee verplaatst.
fixed
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 4.0

De achtergrondafbeelding heeft een vaste plaats ten opzichte van het venster of frame. Bewegen van de schuifbalk verplaatst wel de inhoud van het document, maar niet de achtergrondafbeelding.
Het fixeren ten opzichte van het venster of frame geldt niet alleen indien de stijl gedefinieerd is voor het BODY element, maar ook voor elk ander element. De ondersteuning van de waarde fixed voor andere elementen dan BODY is echter beperkt.
inherit
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 4.0

De waarde van het parent element wordt aangehouden.


Bijzonderheden ondersteuning

Microsoft Internet Explorer 4.0 t/m 6.0
- De waarde fixed wordt alleen ondersteund voor het BODY element.
Netscape Navigator 6.0
- De waarde fixed wordt alleen ondersteund voor het BODY element.
Opera 4.0 t/m 6.0
- In combinatie met de waarde fixed worden enkele sleutelwoorden voor de background-position eigenschap geïnterpreteerd als top left.
- Bij de waarde fixed wordt de beginpositie van de achtergrondafbeelding bepaald ten opzichte van het element in plaats van ten opzichte van het venster of frame. De op die manier gevonden positie is vervolgens wel weer gefixeerd ten opzichte van het venster of frame.
- Wanneer de waarde fixed gebruikt is voor andere elementen dan het BODY element in combinatie met de background-repeat eigenschap met de waarden repeat of repeat-y, dan wordt het naar boven en beneden herhalen van de achtergrondafbeelding niet aangepast als het element door het venster of frame verschuift.Legenda | Voorbeelden | Kleur en achtergrond | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004