CSS beschrijving eigenschap white-space


Handleiding HTML Legenda | Voorbeelden | Tekst | CSS eigenschappen | Begin


white-space


CSS 1
IE 5.5
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 4.0
De white-space eigenschap bepaalt hoe de witruimte (bijvoorbeeld spaties en de overgang naar een nieuwe regel) binnen een element moet worden behandeld.

Waarden: normal | pre | nowrap | pre-wrap | pre-line | inherit
Beginwaarde: normal
Heeft betrekking op: alle elementen
Wordt geërfd: ja
Mediagroep(en): visual

Volgens CSS 2 is de eigenschap alleen toepasbaar op elementen op blokniveau. In CSS 2.1 is de toepasbaarheid uitgebreid tot alle elementen.

De waarden pre-wrap en pre-line maken geen deel uit van CSS 2, maar zijn toegevoegd in CSS 2.1.

Voorbeeld:

white-space: pre

De diverse waarden verschillen in de wijze waarop de browser moet omgaan met spaties en overgangen naar een nieuwe regel in het HTML-document en met het afbreken van de tekst op een regel.
Het volgende overzicht geeft op deze punten een samenvatting.

  meerdere spaties na elkaar in HTML-document overgang naar nieuwe regel in HTML-document meer tekst dan op beschikbare breedte past
normal samenvoegen tot één spatie negeren automatisch afbreken
pre niet samenvoegen overgang naar nieuwe regel niet afbreken
nowrap samenvoegen tot één spatie negeren niet afbreken
pre-wrap niet samenvoegen overgang naar nieuwe regel automatisch afbreken
pre-line samenvoegen tot één spatie overgang naar nieuwe regel automatisch afbreken
normal
CSS: 1 IE: - NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 4.0

De witruimte in een element wordt op de in HTML gebruikelijke wijze behandeld: meerdere spaties na elkaar worden samengevoegd tot één spatie en overgangen naar een nieuwe regel in het HTML-document worden genegeerd.
Als de tekst langer is dan op één regel past, wordt aan de rand van het venster of frame automatisch een overgang naar een nieuwe regel ingevoegd.
De waarde normal kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een van een parent element geërfde stijl te neutraliseren.
pre
CSS: 1 IE: 6.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 4.0

Spaties worden weergegeven, zoals ze in het HTML-document zijn opgenomen.
De tekst op een regel wordt alleen afgebroken op de positie, waarop zich in het HTML-document een overgang naar een nieuwe regel bevindt.
nowrap
CSS: 1 IE: 5.5 NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 4.0

De witruimte in een element wordt op de in HTML gebruikelijke wijze behandeld: meerdere spaties na elkaar worden samengevoegd tot één spatie en overgangen naar een nieuwe regel in het HTML-document worden genegeerd.
De tekst op een regel wordt (anders dan bij de waarde normal) niet afgebroken als de rand van het venster of frame wordt bereikt. Een overgang naar een nieuwe regel vindt pas plaats direct na een BR element.
pre-wrap
CSS: 2.1 IE: - NN: - MOZ: - FF: - OP: 7.5

Spaties worden (net als bij de waarde pre) weergegeven, zoals ze in het HTML-document zijn opgenomen.
De tekst op een regel wordt (net als bij de waarde pre) afgebroken op de positie, waarop zich in het HTML-document een overgang naar een nieuwe regel bevindt. Daarnaast wordt (anders dan bij de waarde pre) een automatische overgang naar een nieuwe regel ingevoegd, als de tekst de rand van het venster of frame bereikt.
pre-line
CSS: 2.1 IE: - NN: - MOZ: - FF: - OP: -

Meerdere spaties na elkaar in het HTML-document worden (net als bij de waarde normal) samengevoegd tot één spatie.
De tekst op een regel wordt (net als bij de waarde pre) afgebroken op de positie, waarop zich in het HTML-document een overgang naar een nieuwe regel bevindt. Daarnaast wordt (anders dan bij de waarde pre) een automatische overgang naar een nieuwe regel ingevoegd, als de tekst de rand van het venster of frame bereikt.
inherit
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 4.0

De waarde van het parent element wordt aangehouden.


Bijzonderheden ondersteuning

Microsoft Internet Explorer 5.5
- De waarde nowrap wordt niet ondersteund voor de elementen TABLE en TR.
- Wanneer de waarde nowrap gebruikt is voor een TD of TH element waarvoor de breedte is vastgelegd met behulp van het WIDTH attribuut of de width eigenschap, wordt de inhoud toch afgebroken na de aangegeven breedte. Dat gebeurt ook als de cel, als gevolg van de inhoud van boven- of onderliggende cellen, breder is dan op basis van de waarde van het WIDTH attribuut of de width eigenschap.
- Wanneer de waarde nowrap gebruikt is voor een BUTTON element waarvoor de breedte is vastgelegd met behulp van de width eigenschap, is alleen het deel van de inhoud zichtbaar dat past binnen de aangegeven breedte van de knop.
- De voor een element bepaalde stijl wordt niet doorgezet in een ingesloten tabel.
Microsoft Internet Explorer 6.0
- De waarde pre wordt alleen ondersteund in de zogenaamde standards modus.
- De waarde nowrap wordt niet ondersteund voor de elementen TABLE en TR.
- Wanneer de waarde nowrap gebruikt is voor een TD of TH element waarvoor de breedte is vastgelegd met behulp van het WIDTH attribuut of de width eigenschap, wordt de inhoud toch afgebroken na de aangegeven breedte. Dat gebeurt ook als de cel, als gevolg van de inhoud van boven- of onderliggende cellen, breder is dan op basis van de waarde van het WIDTH attribuut of de width eigenschap.
- Wanneer de waarde nowrap gebruikt is voor een BUTTON element waarvoor de breedte is vastgelegd met behulp van de width eigenschap, is alleen het deel van de inhoud zichtbaar dat past binnen de aangegeven breedte van de knop.
- De voor een element bepaalde stijl wordt niet doorgezet in een ingesloten tabel.
Netscape Navigator 4.x
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen TABLE, TR, TD en TH.
- Wanneer de waarde pre gebruikt is voor het FORM, wordt extra witruimte voor en na de controls van het formulier geplaatst.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het TEXTAREA element.
- Wanneer de waarde pre gebruikt is voor de elementen OL of UL, dan wordt extra witruimte voor en na de lijst geplaatst. Als er tussen de LI elementen een overgang naar een nieuwe regel zit, verschijnt ook tussen de onderdelen van de lijst extra witruimte.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het LI element.
- Wanneer de waarde pre gebruikt is voor het DL element, dan wordt extra witruimte voor en na de lijst geplaatst.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen DT en DD.
Netscape Navigator 6.0
- Wanneer de waarde pre gebruikt is voor het FORM, wordt extra witruimte voor en na de controls van het formulier geplaatst.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het TEXTAREA element.
- Wanneer de waarde nowrap gebruikt is voor een FIELDSET element waarvoor de breedte is vastgelegd met behulp van de width eigenschap, houdt het kader ook de opgegeven breedte als de tekst meer ruimte vraagt. De tekst loopt dan over het kader door.
- Wanneer de waarde nowrap gebruikt is voor een BUTTON element waarvoor de breedte is vastgelegd met behulp van de width eigenschap, is alleen het deel van de inhoud zichtbaar dat past binnen de aangegeven breedte van de knop.
- Wanneer de waarde pre gebruikt is voor de elementen OL of UL, dan wordt extra witruimte tussen de onderdelen van de lijst geplaatst als er tussen de LI elementen een overgang naar een nieuwe regel zit.
Netscape Navigator 6.1/6.2
- Wanneer de waarde nowrap gebruikt is voor een FIELDSET element waarvoor de breedte is vastgelegd met behulp van de width eigenschap, houdt het kader ook de opgegeven breedte als de tekst meer ruimte vraagt. De tekst loopt dan over het kader door.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het TEXTAREA element.
- Wanneer de waarde nowrap gebruikt is voor een BUTTON element waarvoor de breedte is vastgelegd met behulp van de width eigenschap, is alleen het deel van de inhoud zichtbaar dat past binnen de aangegeven breedte van de knop.
- Wanneer de waarde pre gebruikt is voor de elementen OL of UL, dan wordt extra witruimte tussen de onderdelen van de lijst geplaatst als er tussen de LI elementen een overgang naar een nieuwe regel zit.
Netscape Navigator 7.0 en hoger  |  Mozilla  |  Firefox
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het TEXTAREA element.
- Wanneer de waarde nowrap gebruikt is voor een BUTTON element waarvoor de breedte is vastgelegd met behulp van de width eigenschap, is alleen het deel van de inhoud zichtbaar dat past binnen de aangegeven breedte van de knop.
- Wanneer de waarde pre gebruikt is voor de elementen OL of UL, dan wordt extra witruimte tussen de onderdelen van de lijst geplaatst als er tussen de LI elementen een overgang naar een nieuwe regel zit.
Opera 4.0 t/m 6.0
- Wanneer de waarde pre gebruikt is voor het FORM, wordt extra witruimte voor en na de controls van het formulier geplaatst.
- Wanneer de waarde nowrap gebruikt is voor een FIELDSET element waarvoor de breedte is vastgelegd met behulp van de width eigenschap, houdt het kader ook de opgegeven breedte als de tekst meer ruimte vraagt. De tekst loopt dan over het kader door.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het TEXTAREA element.
- Wanneer de waarde pre gebruikt is voor de elementen OL of UL, dan wordt extra witruimte tussen de onderdelen van de lijst geplaatst als er tussen de LI elementen een overgang naar een nieuwe regel zit.
- De voor een element bepaalde stijl wordt niet doorgezet in een ingesloten tabel.
Opera 7.0
- Wanneer de waarde nowrap gebruikt is voor een FIELDSET element waarvoor de breedte is vastgelegd met behulp van de width eigenschap, houdt het kader ook de opgegeven breedte als de tekst meer ruimte vraagt. De tekst loopt dan over het kader door.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het TEXTAREA element.
Opera 7.1 en hoger
- Wanneer de waarde nowrap gebruikt is voor een FIELDSET element waarvoor de breedte is vastgelegd met behulp van de width eigenschap, houdt het kader ook de opgegeven breedte als de tekst meer ruimte vraagt. De tekst loopt dan over het kader door.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het TEXTAREA element.
- Wanneer de waarde pre gebruikt is voor de elementen OL of UL, dan wordt extra witruimte tussen de onderdelen van de lijst geplaatst als er tussen de LI elementen een overgang naar een nieuwe regel zit.Legenda | Voorbeelden | Tekst | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004