HTML Structuur document


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie structuur document | De head | De body | DOCTYPE-declaratie | Titel document | Commentaar | Basisweergave document

Gerelateerde elementen: BASE | BODY | HEAD | HTML | LINK | META | SCRIPT | STYLE | TITLE


DOCTYPE-declaratie

Helemaal aan het begin van een document wordt de DOCTYPE-declaratie (document type) opgenomen. Deze is ervoor bedoeld aan te geven aan welke HTML-versie het document voldoet. De DOCTYPE-declaratie verwijst naar een document type definition (DTD).

HTML 4.01 kent drie verschillende DTD's. Het onderscheid tussen de DTD's zit in de elementen en attributen die ze ondersteunen. De basis DTD is HTML 4.01 Strict. Deze bevat alle elementen en attributen, met uitzondering van die welke het label afgekeurd hebben gekregen en die welke betrekking hebben op frames. Afgekeurd zijn elementen en attributen, die deel uitmaken van HTML 3.2, maar waarvoor er in HTML 4 een alternatief is (via bijvoorbeeld stylesheets). De tweede DTD, HTML 4.01 Transitional, bevat alle elementen uit HTML 4.01 Strict plus de afgekeurde elementen en attributen. In de derde DTD, HTML 4.01 Frameset, zijn tenslotte alle elementen en attributen uit HTML 4.01 Transitional opgenomen, plus die welke betrekking hebben op frames.

De DOCTYPE-declaraties voor de DTD's van HTML 4.01 zijn hierna te zien. Een overzicht waarin ook de DOCTYPE-declaraties voor de andere HTML-versies zijn opgenomen, wordt gegeven bij de beschrijving van !DOCTYPE.

DOCTYPE-declaratie HTML 4.01 Strict:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

DOCTYPE-declaratie HTML 4.01 Transitional:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

DOCTYPE-declaratie HTML 4.01 Frameset:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

Het opnemen van de DOCTYPE-declaratie is in ieder geval van belang als je een document wilt controleren op het gebruik van de juiste HTML-code. De validator weet dan op basis van welke HTML-versie de controle moet plaatsvinden.


Vervolg: Titel documentInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 15 juni 2024