HTML Structuur document


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie structuur document | De head | De body | DOCTYPE-declaratie | Titel document | Commentaar | Basisweergave document

Gerelateerde elementen: BASE | BODY | HEAD | HTML | LINK | META | SCRIPT | STYLE | TITLE


Titel document

Met het TITLE element wordt een titel voor het document vastgelegd. Deze titel wordt niet weergegeven in het documentvenster, maar in de titelbalk van het venster. Daarnaast wordt de titel door zoekmachines geplaatst als kopje boven een zoekresultaat en gebruiken browsers hem als iemand de pagina toevoegt aan de bookmarks.
Elk document moet een TITLE element bevatten. Het is verstandig een titel te gebruiken, die duidelijk maakt waar het document over gaat en op basis waarvan bijvoorbeeld gebruikers van een zoekmachine kunnen beslissen, of het bekijken van het document zinvol is.

Het TITLE element wordt bijvoorbeeld als volgt gebruikt:

<HEAD>
<TITLE>Handleiding HTML - De Nederlandse informatiebron op het gebied van HTML en CSS</TITLE>
</HEAD>


Vervolg: CommentaarInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 15 juni 2024