HTML Structuur document


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie structuur document | De head | De body | DOCTYPE-declaratie | Titel document | Commentaar | Basisweergave document

Gerelateerde elementen: BASE | BODY | HEAD | HTML | LINK | META | SCRIPT | STYLE | TITLE


Commentaar

In het HTML-document kan commentaar worden opgenomen: tekst die door de browser niet wordt weergegeven, maar wel zichtbaar is als iemand de source (bron) van het document bekijkt. Het commentaar kan zowel in de head van het document, als in de body geplaatst worden. In de head kun je er bijvoorbeeld informatie over het copyright mee opnemen:

<!--
Handleiding HTML
Copyright 1995-2021 Hans de Jong

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze ook en/of commercieel gebruik van deze handleiding alleen na toestemming van de auteur.
-->


Vervolg: Basisweergave documentInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005