HTML beschrijving element STYLE


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het STYLE element worden de volgende attributen beschreven: MEDIA, TITLE en TYPE.

De beschrijving van de attributen DIR en LANG is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Het gebruik van het STYLE element wordt toegelicht in het onderdeel Stylesheets in de Handleiding HTML.


STYLE


HTML 3.2
IE 3.0
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
Het STYLE element kan gebruikt worden om een stijlblok te definiëren, waarin stijlregels staan welke (meestal meerdere keren) binnen het document gebruikt kunnen worden. Die stijlregels kunnen betrekking hebben op specifieke elementen en gelden dan elke keer als dat element in het document voorkomt. Ze kunnen ook meer algemeen zijn en aan een element in het document gekoppeld worden met behulp van het CLASS attribuut. Door gebruik te maken van het ID attribuut kunnen ze tenslotte aan één enkel voorkomen van een element in het document gekoppeld worden. In het stijlblok worden bij Cascading Style Sheets de stijlregels geplaatst volgens het selector mechanisme.
Voor een uitgebreide beschrijving van het koppelen van stijlen aan HTML zie het onderdeel Stylesheets.
De opbouw is:

<STYLE ..>
selector { stijldeclaratie }

</STYLE>


Browsers die stylesheets niet ondersteunen, herkennen het STYLE element niet en slaan het gewoon over. De stijlregels welke tussen het begin en eind van het STYLE element zijn geplaatst, worden echter weergegeven als normale tekst. Voor Cascading Style Sheets kan dit worden voorkomen door de stijlregels tussen de code voor commentaar op te nemen:

<STYLE ..>
<!--
selector { stijldeclaratie }

-->
</STYLE>


Het STYLE element mag één of meerdere malen in de head van het document voorkomen.
Aan het STYLE element moet minimaal het TYPE attribuut worden toegevoegd.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: stylesheet data
Mag zijn opgenomen in: HEAD
Vereiste attributen: TYPE
MEDIA


HTML 4.0
IE 4.0
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.6
Met het MEDIA attribuut kan aangegeven worden dat de stijlregels in het stijlblok betrekking hebben op de weergave van het document door een bepaald apparaat.
De opbouw is:

<STYLE MEDIA="waarde" ..>

</STYLE>


Als waarde worden één of meer van zogenoemde media beschrijvers opgenomen:
  • all: voor weergave door alle apparaten
  • screen: voor weergave zonder pagina-indeling op een computerscherm
  • print: voor weergave in pagina-opmaak bij het afdrukken of als print-preview
  • aural: voor weergave door een spraaksynthesizer
  • braille: voor weergave door een brailleleesapparaat
  • handheld: voor weergave door een apparaat met een klein beeldscherm
  • projection: voor weergave door een projectieapparaat
  • tty: voor weergave door een apparaat dat alleen tekst weergeeft in een vast karaktergrid
  • tv: voor weergave op een televisietoestel
Wanneer meerdere media beschrijvers worden opgenomen, worden ze gescheiden door een komma.

De media beschrijvers zijn hoofdletterongevoelig. Dat wil zeggen dat het niet uitmaakt of ze in hoofdletters of in kleine letters worden geschreven.

De standaardwaarde van het MEDIA attribuut is "screen". Dat betekent dat de browser bij het ontbreken van het MEDIA attribuut de stijlen alleen op het scherm moet weergeven. De praktijk is echter dat de meeste browsers de stijlen in dat geval ook weergeven bij het afdrukken (alleen Opera met versienummer 6 en lager doet dit niet).

Indien naast of in plaats van screen één of meer andere waarden opgenomen worden, geeft Netscape Navigator 4 de in het stijlblok gedefinieerde stijlen niet weer.

In Microsoft Internet Explorer 4.0 t/m 5.5 en in Opera 3.5 t/m 7.0 wordt de waarde van het MEDIA attribuut alleen aangehouden voor stijlregels welke in het stijlblok zelf zijn opgenomen. Voor stijlregels die met behulp van de @import-regel uit een extern stijlblad zijn geïmporteerd, wordt in de genoemde browsers de waarde van het MEDIA attribuut genegeerd. De stijlen die in het geïmporteerde stijlblad zijn gedefinieerd, worden daardoor weergegeven door alle apparaten.
TITLE


HTML 4.0
IE -
NN 6.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP -
Het TITLE attribuut geeft een naam aan het gedefinieerde stylesheet. Dat maakt het de gebruiker mogelijk te kiezen uit meerdere door de auteur gemaakte stijlen.
De opbouw is:

<STYLE TITLE="waarde" ..>

</STYLE>

TYPE


HTML 4.0
IE 4.0
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP -
Het TYPE attribuut wordt gebruikt om het Internet Media (MIME) type van het stijlblok te definiëren.
De opbouw is:

<STYLE TYPE="waarde">

</STYLE>


De belangrijkste waarde is op dit moment text/css voor Cascading Style Sheets. Voor de alleen door Netscape Navigator 4 ondersteunde JavaScript Style Sheets is het type text/jss. In de toekomst zouden er meer typen stylesheets bij kunnen komen.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 4 juli 2004