HTML Structuur document


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie structuur document | De head | De body | DOCTYPE-declaratie | Titel document | Commentaar | Basisweergave document

Gerelateerde elementen: BASE | BODY | HEAD | HTML | LINK | META | SCRIPT | STYLE | TITLE


De body

In de body van een document wordt de inhoud opgenomen, welke in het documentvenster te zien is. Bij deze inhoud kan het gaan om tekst, maar bijvoorbeeld ook om afbeeldingen.
Er is een groot aantal mogelijkheden beschikbaar voor de wijze waarop de inhoud gestructureerd en gepresenteerd kan worden:

  • Met de attributen van het BODY element wordt de basisweergave van het document bepaald: de kleur van de achtergrond, de tekst en de hyperlinks en of een achtergrondafbeelding gebruikt moet worden. Voor het BODY element kunnen daarnaast stijlen gedefinieerd worden, welke gelden voor het gehele document.
  • De elementen voor het Structuren van tekst worden gebruikt voor het indelen van tekst in blokken, al dan niet met een bepaalde opmaak, het afbreken van regels en het maken van koppen en lijnen.
  • Met de elementen voor Weergave inline tekst kan bepaald worden hoe de tekst op een regel moet worden weergegeven: in welke lettergrootte en -kleur, met welk lettertype en bijvoorbeeld vet, cursief, of met een vaste letterafstand.
  • In de vorm van Hyperlinks en Image maps wordt een verbinding gelegd naar bijvoorbeeld andere documenten.
  • De inhoud kan opgenomen worden in Lijsten, Tabellen en Formulieren.
  • Stylesheets kunnen gebruikt worden om de opmaak gedetailleerd vast te leggen.


Vervolg: DOCTYPE-declaratieInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005