HTML Structuur document


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie structuur document | De head | De body | DOCTYPE-declaratie | Titel document | Commentaar | Basisweergave document

Gerelateerde elementen: BASE | BODY | HEAD | HTML | LINK | META | SCRIPT | STYLE | TITLE


De head

In de head van een document wordt informatie opgenomen, die betrekking heeft op het document, maar niet in het documentvenster wordt weergegeven. De informatie kan instructies aan de browser bevatten over hoe het document verwerkt of weergegeven moet worden, of bijvoorbeeld gericht zijn op zoekmachines.

In de head van elk document moet een titel worden vastgelegd met het TITLE element. Deze titel is te zien in de titelbalk van het documentvenster en wordt daarnaast door zoekmachines gebruikt bij de weergave van zoekresultaten.

Een korte beschrijving van het document, sleutelwoorden en andere informatie, welke zoekmachines gebruiken bij de indexering van een document, worden opgenomen met het META element, waaraan de attributen NAME en CONTENT worden toegevoegd. Daarnaast kan ook het LINK element met de attributen REL en HREF een functie hebben in het vastleggen van informatie ten behoeve van zoekmachines.

Informatie, op basis waarvan de browser na een bepaalde tijd het document zonder tussenkomst van de gebruiker ververst of vervangt, wordt opgenomen met het META element waaraan het HTTP-EQUIV attribuut is toegevoegd. Dit automatische verversen of vervangen heet de Client Pull methode.

Een basisadres voor het openen van hyperlinks in het document en een basisframe worden vastgelegd met het BASE element. Een beschrijving is opgenomen in het onderdeel Hyperlinks.

Informatie betreffende het gebruik van stijlen wordt vastgelegd met de elementen LINK en STYLE. Het LINK element geeft een relatie aan met een extern stijlblad, het STYLE element definieert een stijlblok in het document zelf. De koppeling van stijlen aan HTML wordt beschreven in het onderdeel Stylesheets.

Het SCRIPT element kan worden gebruikt om een script te definiëren, dat automatisch of als resultaat van een actie van de gebruiker wordt uitgevoerd. Een toelichting is opgenomen in het onderdeel Scripts.

Tenslotte kan in de head informatie opgenomen worden om ervoor te zorgen dat browsers die dat ondersteunen in de adresbalk een eigen afbeelding weergeven (een zo genoemde shortcut icon).


Vervolg: De bodyInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005