HTML Meta-informatie


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie meta-informatie | Zoekmachines | Client Pull | Afbeelding in adresbalk | Document niet in cache | Diverse meta-informatie

Gerelateerde elementen: LINK | META | TITLE


Client Pull

Het META element kan gebruikt worden om een document na een bepaalde tijd dynamisch te laten verversen of vervangen. Deze methode heet Client Pull: de browser opent zelfstandig een gewijzigd of ander document.
Om van de Client Pull methode gebruik te kunnen maken, moet je aan het META element het HTTP-EQUIV attribuut toevoegen met de waarde "refresh". Via het CONTENT attribuut geef je aan na hoeveel seconden een nieuw document geopend moet worden. Wanneer het huidige document vervangen moet worden door een ander document, moet je de url-parameter aan het CONTENT attribuut toevoegen.

In het volgende voorbeeld wordt een document na 3 seconden opnieuw geladen.

<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="3">
..
</HEAD>

Bekijk in een nieuw venster hoe de browser het voorbeeld weergeeft.

Door ook de url-parameter in het CONTENT attribuut op te nemen, geef je aan dat het huidige document vervangen moet worden door een ander. De url-parameter moet geplaatst worden tussen de aanhalingstekens van het CONTENT attribuut.

<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="3; url=document2.html">
..
</HEAD>

Bekijk in een nieuw venster hoe de browser het voorbeeld weergeeft.

Ook in het tweede document kun je het META element opnemen met de opdracht een nieuw document te openen. Door dat in volgende documenten te herhalen, kun je een presentatie maken. De vervangingstijd kun je laten afhangen van de inhoud van het document.
Als het laatste document weer terug verwijst naar een eerder document, ontstaat een loop.

Bekijk in een nieuw venster hoe de browser het voorbeeld weergeeft.


Vervolg: Afbeelding in adresbalkInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 24 december 2011