HTML Meta-informatie


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie meta-informatie | Zoekmachines | Client Pull | Afbeelding in adresbalk | Document niet in cache | Diverse meta-informatie

Gerelateerde elementen: LINK | META | TITLE


Document niet in cache

Door de meeste browsers worden geopende documenten en daarin opgenomen andere bestanden vaak gedurende een bepaalde tijd en tot een bepaalde totale omvang opgeslagen in een directory op de harddisk: de cache. Wanneer hetzelfde document opnieuw geopend moet worden, zal de browser (afhankelijk van de instellingen) eerst controleren of het document misschien gewijzigd is en als dat niet het geval is, het uit de cache halen. Dat zal vaak aanzienlijk sneller zijn dan het opnieuw binnenhalen van het document vanaf het Internet.

Soms heb je redenen om te willen voorkomen dat de browser het document in de cache opneemt. In dat geval kun je het META element in de head van het document opnemen en daar het HTTP-EQUIV attribuut aan toevoegen met de door sommige browsers ondersteunde waarde "pragma" en het CONTENT attribuut met de waarde "no-cache":

<META HTTP-EQUIV="pragma" CONTENT="no-cache">

Wanneer het document slechts een beperkte houdbaarheid heeft, kun je als waarde voor het HTTP-EQUIV attribuut "expires" opnemen en als waarde voor het CONTENT attribuut een datum en tijd. Je laat dan aan de browser weten, dat het document na de vermelde (verval)datum niet meer in de cache geplaatst moet worden.

<META HTTP-EQUIV="expires" CONTENT="Tue, 31 Dec 2003 23:00:00 GMT">

Het is overigens onduidelijk hoe ruim de ondersteuning van de genoemde mogelijkheden is.


Vervolg: Diverse meta-informatieInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005