HTML Scripts


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie scripts | Script binnen document | Verbergen inhoud script | Commentaar in script | Extern scriptdocument | Script niet ondersteund | Scripts en gebeurtenissen

Gerelateerde elementen: META | NOSCRIPT | SCRIPT


Introductie scripts

Een script is programmacode, waarmee je extra mogelijkheden aan je HTML-documenten toe kunt voegen. Bekende voorbeelden zijn het openen van nieuwe browservensters, het vervangen van meerdere frames tegelijkertijd en berichten in de statusbalk. In tegenstelling tot gewone programma's of bijvoorbeeld Java applets, is een script niet gecompileerd en moet de code direct door de browser geïnterpreteerd worden.

Het SCRIPT element kan worden gebruikt om een script te definiëren. Omdat er meerdere scripttalen bestaan (waarvan JavaScript de bekendste is), moet je de attributen TYPE en LANGUAGE opnemen, om aan de browser kenbaar te maken om welke taal het gaat.
Vaak zul je een script direct binnen een document opnemen, maar het is ook mogelijk het in een extern scriptdocument te plaatsen. In dat laatste geval gebruik je het SRC attribuut om aan te geven om welk scriptdocument het gaat.
Wanneer je extra informatie aan het script wilt toevoegen, kun je dat doen in de vorm van commentaar.

Niet elke browser ondersteunt scripts en niet elke bezoeker heeft de ondersteuning voor scripts ingeschakeld. Als je aan de bezoeker kenbaar maken wat hij/zij mist, neem je met het NOSCRIPT element een no-script sectie op. Bovendien is het verstandig de scriptcode voor deze browsers te verbergen.

Scripts kunnen automatisch uitgevoerd worden als de browser ze tegenkomt in het document, maar ook als reactie op een door de gebruiker veroorzaakte gebeurtenis. Bijvoorbeeld het openen of sluiten van een document, het klikken op een hyperlink en muisbewegingen. Je kunt van deze mogelijkheid gebruik maken, door attributen aan elementen toe te voegen, welke reageren op die gebeurtenissen.

Hoewel het programmeren van scripts buiten het bestek van de Handleiding HTML valt, zijn hier toch enkele voorbeelden opgenomen. Daarnaast kunnen in het onderdeel JavaScript voorbeelden enkele veel gevraagde toepassingen bekeken worden.


Vervolg: Script binnen documentInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 18 mei 2003