HTML Scripts


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie scripts | Script binnen document | Verbergen inhoud script | Commentaar in script | Extern scriptdocument | Script niet ondersteund | Scripts en gebeurtenissen

Gerelateerde elementen: META | NOSCRIPT | SCRIPT


Script binnen document

Het SCRIPT element kun je gebruiken als je een script in het document wilt opnemen, dat door de browser uitgevoerd moet worden. Om aan de browser bekend te maken om welke scripttaal het gaat, bijvoorbeeld JavaScript of VBscript (Visual Basic), moet aan het SCRIPT element minimaal het TYPE attribuut worden toegevoegd. Met dit TYPE attribuut specificeer je het zogenoemde Internet Media (MIME) type van de scripttaal. Voor JavaScript is het MIME type "text/javascript", voor VBScript "text/vbscript".
Omdat lang niet alle gangbare browsers het in HTML 4.0 geïntroduceerde TYPE attribuut reeds ondersteunen, moet je voorlopig in ieder geval ook het LANGUAGE attribuut opnemen. Als waarden voor het LANGUAGE attribuut kunnen bijvoorbeeld "JavaScript" of "VBScript" gebruikt worden. Netscape Navigator 3 en 4 ondersteunen daarnaast de waarde "JavaScript1.1" en Netscape Navigator 4 bovendien de waarde "JavaScript1.2". Met het gebruik van deze laatste waarden moet voorzichtig omgegaan worden, omdat een browser die de waarde niet kent, het script negeert. Zo voeren Microsoft Internet Explorer 3 en Netscape Navigator 2 het script echter niet uit als de waarden JavaScript1.1 of JavaScript1.2 gebruikt zijn en doet Netscape Navigator 3 dit niet als de waarde JavaScript1.2 gebruikt is.
Het SCRIPT element mag meerdere malen in het document voorkomen. Meestal plaats je het in de head, maar soms is het nodig het in de body op te nemen.

Het volgende voorbeeld betreft een JavaScript in de body van het document:

<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript">

document.write("<P STYLE=\"color:red; background-color: white; font-size: 16px;\">Deze browser ondersteunt JavaScript.<\/P>");

</SCRIPT>

De backslash in <\/P> is een zogenaamd escape teken, dat moet worden toegevoegd, omdat de inhoud van het SCRIPT element als beëindigd wordt beschouwd na de eerste keer dat de tekens "</" voorkomt. Omdat de tekenreeks van de document.write methode geplaatst is tussen dubbele aanhalingstekens, kunnen deze niet gelijktijdig binnen de tekenreeks zelf gebruikt worden. Daarom is ook voor de aanhalingstekens bij het STYLE attribuut van het P element het escape teken geplaatst.
De tekst ingesloten door de haakjes van de document.write methode mag in het document niet onderbroken worden door een harde overgang naar de volgende regel.

Op de plaats waar het script in het document staat, geeft een browser die JavaScript ondersteunt het volgende weer:


Vervolg: Verbergen inhoud scriptInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 18 mei 2003