HTML Scripts


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie scripts | Script binnen document | Verbergen inhoud script | Commentaar in script | Extern scriptdocument | Script niet ondersteund | Scripts en gebeurtenissen

Gerelateerde elementen: META | NOSCRIPT | SCRIPT


Commentaar in script

Soms wil je binnen het SCRIPT element commentaar opnemen, bijvoorbeeld om het copyright vermelden, of om de code toe te lichten. Hoe je dat doet, hangt af van de gebruikte scripttaal.

Bij JavaScript heb je de volgende mogelijkheden:

  • wanneer je de inhoud van het script hebt verborgen voor browsers die het SCRIPT element niet ondersteunen, kun je direct na de tekens "<!--" commentaar over één regel plaatsen;
  • wanneer je het commentaar elders in het script wilt plaatsen en het op de huidige regel past, plaats je voor het commentaar twee slashes (//); als het commentaar niet op de huidige regel past, kun je van deze mogelijkheid alleen gebruik maken, als je het commentaar in kleinere delen splitst;
  • wanneer het commentaar doorloopt over meerdere regels, laat je het vooraf gaan door een slash gevolgd door een asterisk (/*) en eindigen met een asterisk gevolgd door een slash (*/).

In het volgende voorbeeld zijn voor JavaScript de verschillende mogelijkheden te zien:

<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin verbergen voor oudere browsers
// Dit is commentaar dat op één regel past
/*
Dit commentaar beslaat
meerdere regels
*/
...
// Einde verbergen voor oudere browsers -->
</SCRIPT>

In VBScript laat je commentaar per regel voorafgaan door een enkele quote (').


Vervolg: Extern scriptdocumentInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 14 september 2003