CSS overzicht eigenschappen Tekst


Handleiding HTML Legenda | CSS eigenschappen | Inhoud CSS | Inhoud HTML | Begin


De eigenschappen voor tekst kunnen gebruikt worden om vast te leggen op welke wijze de tekst in een element moet worden weergegeven. Bijvoorbeeld met of zonder decoratie, met extra ruimte tussen letters of woorden en hoe uitgelijnd.


letter-spacing De letter-spacing eigenschap bepaalt of tussen de karakters in een tekst extra ruimte moet worden opgenomen boven de standaard tussenruimte. beschrijving
voorbeelden

text-align

De text-align eigenschap bepaalt hoe de inline inhoud van een element op blokniveau horizontaal binnen het element moet worden uitgelijnd.

beschrijving
voorbeelden

text-decoration

De text-decoration eigenschap bepaalt of de inhoud van het element op een speciale manier moet worden weergegeven.

beschrijving
voorbeelden

text-indent

De text-indent eigenschap bepaalt hoeveel de tekst op de eerste regel van een element op blokniveau moet inspringen.

beschrijving
voorbeelden

text-transform

De text-transform eigenschap bepaalt of de tekst van een element in hoofd- of kleine letters moet worden weergegeven.

beschrijving
voorbeelden

white-space

De white-space eigenschap bepaalt hoe de witruimte (bijvoorbeeld spaties en de overgang naar een nieuwe regel) binnen een element moet worden behandeld.

beschrijving
voorbeelden

word-spacing

De word-spacing eigenschap bepaalt of tussen woorden extra ruimte moet worden opgenomen boven de standaard tussenruimte.

beschrijving
voorbeelden


Niet opgenomen is de text-shadow eigenschap, welke in CSS 2.1 is vervallen.Legenda | CSS eigenschappen | Inhoud CSS | Inhoud HTML | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004