CSS beschrijving eigenschap text-transform


Handleiding HTML Legenda | Voorbeelden | Tekst | CSS eigenschappen | Begin


text-transform


CSS 1
IE 4.0
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 3.5
De text-transform eigenschap bepaalt of de tekst van een element in hoofd- of kleine letters moet worden weergegeven.

Waarden: capitalize | uppercase | lowercase | none | inherit
Beginwaarde: none
Heeft betrekking op: alle elementen
Wordt geërfd: ja
Mediagroep(en): visual

Voorbeeld:

text-transform: capitalize
capitalize
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

Het eerste karakter van elk woord wordt een hoofdletter.
uppercase
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

Alle karakters worden weergegeven in hoofdletters.
lowercase
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

Alle karakters worden weergegeven in kleine letters.
none
CSS: 1 IE: 4.0 NN: 4.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De tekst wordt op de normale wijze weergegeven.
De waarde none wordt gebruikt om een geërfde waarde te neutraliseren.
inherit
CSS: 2 IE: - NN: 6.0 MOZ: 1.0 FF: 1.0 OP: 3.5

De waarde van het parent element wordt aangehouden.


Bijzonderheden ondersteuning

Algemeen
- Omdat browsers vaak geen rekening houden met de specifieke regels per taal voor de omzetting van kleine letters naar hoofdletters, kan de waarde capitalize soms tot onbedoelde resultaten leiden. Zo wordt bijvoorbeeld het Nederlandse woord ijsbeer in de meeste gevallen omgezet naar Ijsbeer in plaats van naar IJsbeer.
Microsoft Internet Explorer 4.0 t/m 5.5
- De voor een element bepaalde stijl wordt niet doorgezet in een ingesloten tabel.
Netscape Navigator 4.x
- Wanneer twee woorden gekoppeld zijn door een non-breaking space (  of  ), dan wordt het tweede woord niet gezien als nieuw woord en wordt de eerste letter ervan bij de waarde capitalize niet omgezet in een hoofdletter.
- Als binnen een woord een element gebruikt is om bijvoorbeeld de opmaak voor enkele letters te bepalen, dan wordt de eerste letter na de beëindiging van dat element gezien als begin van een nieuw woord en bij de waarde capitalize omgezet in een hoofdletter. Er wordt evenwel geen spatie ingevoegd.
- Bij een onbekende waarde (bijvoorbeeld inherit) worden stijlen voor een element helemaal genegeerd.
- Letters met accenten worden niet omgezet.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen TABLE en TR.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor het LI element.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen DT en DD.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA.
- De text-transform eigenschap wordt niet geërfd in elementen op blokniveau.
Netscape Navigator 6.0 en hoger  |  Mozilla  |  Firefox
- Als binnen een woord een element gebruikt is om bijvoorbeeld de opmaak voor enkele letters te bepalen, dan wordt bij de waarde capitalize na dat inline element een spatie ingevoegd. De eerst volgende letter wordt evenwel niet als hoofdletter weergegeven.
Opera 3.5
- Wanneer twee woorden gekoppeld zijn door een non-breaking space (  of  ), dan wordt het tweede woord niet gezien als nieuw woord en wordt de eerste letter ervan bij de waarde capitalize niet omgezet in een hoofdletter.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA.
Opera 3.6 t/m 6.0
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor elementen INPUT, OPTION, SELECT en TEXTAREA.
Opera 7.0 en hoger
- De waarde capitalize wordt niet ondersteund voor het INPUT element.
- De eigenschap wordt niet ondersteund voor de elementen SELECT en OPTION.Legenda | Voorbeelden | Tekst | CSS eigenschappen | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 5 december 2004