CSS CSS en elementen


Handleiding HTML Inhoud CSS | Inhoud HTML | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie CSS en elementen | Indeling elementen | De box | Normal flow | Regelhoogte | Zwevende elementen | Positioneren van elementen | Relatief positioneren | Absoluut positioneren | Werken met lagen


Indeling elementen

In HTML worden de volgende soorten elementen onderscheiden: elementen op blokniveau, inline elementen en onzichtbare elementen. Elementen op blokniveau en inline elementen zijn zichtbaar op wat de canvas genoemd wordt, dat deel van de browser waarin een document wordt weergegeven. Onzichtbare elementen worden wel door de browser geïnterpreteerd, maar niet weergegeven op de canvas. Voorbeelden zijn de in de head van een document opgenomen elementen LINK, STYLE en TITLE.

Bij de beschrijving van de vormgeving van elementen en de plaatsing ervan op de canvas is vooral het onderscheid tussen elementen op blokniveau en inline elementen van belang.

Elementen op blokniveau zijn elementen die vooraf gegaan en gevolgd worden door de overgang naar een nieuwe regel. Voorbeelden zijn P, PRE, BLOCKQUOTE, ADDRESS, DIV, CENTER, Hx, BR, HR, UL, OL, LI, DL, DT, DD, TABLE en FORM.

Inline elementen zijn elementen die dezelfde regel kunnen delen met andere elementen en niet vooraf gegaan en gevolgd worden door de overgang naar een nieuwe regel. Voorbeelden zijn A, IMG, FONT, B, I, U, TT en SPAN.

Een bijzondere vorm van elementen op blokniveau of inline elementen zijn de zogenoemde replaced elementen. Dat zijn elementen, waarvan de plaats ingenomen wordt door de inhoud waarnaar het element verwijst. De afmetingen van een replaced element worden bepaald door de inhoud van het element en niet opgelegd door de omgeving. Voorbeelden van replaced elementen zijn IMG en OBJECT.

In CSS 2.1 is het begrip inline blokelement geïntroduceerd. Bij een inline blokelement gaat het om een element dat zelf wordt weergeven als een inline replaced element, maar zich ten opzichte van de erin opgenomen inhoud gedraagt als element op blokniveau. Voorbeelden zijn BUTTON, INPUT, SELECT en TEXTAREA.


Vervolg: De boxInhoud onderdeel | Inhoud CSS | Inhoud HTML | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 24 mei 2011