CSS CSS en elementen


Handleiding HTML Inhoud CSS | Inhoud HTML | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie CSS en elementen | Indeling elementen | De box | Normal flow | Regelhoogte | Zwevende elementen | Positioneren van elementen | Relatief positioneren | Absoluut positioneren | Werken met lagen


Positioneren van elementen

Met behulp van de position eigenschap kan de plaats van een element, in afwijking van de normale positie op de canvas, vastgelegd worden. Daarbij zijn er twee mogelijkheden: relatieve en absolute positionering.

Bij relatieve positionering wordt de plaats van het element bepaald ten opzichte van de gebruikelijke positie van het element. Bij absolute positionering is er geen relatie meer met de normale positie van het element. De plaats wordt bepaald ten opzichte van een referentiebox, welke gevormd wordt door het meest dichtbij gelegen ancestor element dat gepositioneerd is.

Absoluut en relatief gepositioneerde elementen vormen een nieuwe referentiebox voor descendent elementen. Descendent elementen verplaatsten met het ancestor element mee.

De plaats van een element in het vlak van het scherm wordt bepaald met de eigenschappen top en left.

Als gevolg van relatieve en absolute positionering kunnen elementen elkaar gaan bedekken. Zie hiervoor Werken met lagen.


Vervolg: Relatief positionerenInhoud onderdeel | Inhoud CSS | Inhoud HTML | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 18 mei 2003