HTML beschrijving element HR


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het HR element worden de volgende attributen beschreven: ALIGN, COLOR, NOSHADE, SIZE en WIDTH.

De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het HR element wordt toegelicht in het onderdeel Structureren van tekst in de Handleiding HTML.


HR


HTML 2.0
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het HR element wordt gebruikt om een horizontale lijn te definiëren.
De opbouw is:

<HR>

Het HR element heeft alleen attributen en geen inhoud. Een beëindiging is daarom niet toegestaan.
De lijn wordt voorafgegaan en gevolgd door de overgang naar een nieuwe regel.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verboden
Inhoud: - (het element is leeg)
Mag zijn opgenomen in: APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD en TH
Vereiste attributen: -
ALIGN


HTML 3.2
IE 1.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het ALIGN attribuut kan de horizontale uitlijning van de lijn bepaald worden, indien met behulp van het WIDTH attribuut bepaald is dat de lijn niet over de volledige breedte wordt weergegeven.
De opbouw is:

<HR ALIGN="waarde">

Mogelijke waarden zijn:
  • left: de lijn wordt links uitgelijnd
  • right: de lijn wordt rechts uitgelijnd
  • center: de lijn wordt gecentreerd (dit is de standaardwaarde).
De waarde "center" wordt niet ondersteund door Opera 3.5 en 3.6.
In Netscape Navigator 4 wordt de lijn niet gecentreerd, maar links uitgelijnd als voor de breedte een stijl is gedefinieerd met de width eigenschap.

In HTML 4.0 heeft het ALIGN attribuut het label afgekeurd gekregen. Er is geen eenduidig alternatief met behulp van stijlen.
COLOR


HTML -
IE 3.0
NN 7.2
MOZ 1.5
FF 1.0
OP -
Het COLOR attribuut kan gebruikt worden om de kleur van de lijn te bepalen.
De opbouw is:

<HR COLOR="waarde">

Mogelijke waarden zijn een kleurnaam en een RGB-waarde.
Voor het definiëren van de kleur zie Kleuren in HTML/CSS.

Door Microsoft Internet Explorer 3.0 en hoger wordt een HR element, waarvoor het COLOR attribuut is gebruikt, weergegeven als vlakke lijn (zoals bij het NOSHADE attribuut).

Het COLOR attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0. Als alternatief kan een stijl gedefinieerd worden. Omdat de verschillende browsers geen uniforme oplossing gekozen hebben, kan alleen een vergelijkbaar resultaat bereikt worden door het combineren van verschillende eigenschappen (background-color, color, border-color, border-width en height).
NOSHADE


HTML 3.2
IE 1.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP (2.1)
Het NOSHADE attribuut kan gebruikt worden om de lijn niet zoals gebruikelijk in 3-D weer te geven, maar vlak.
De opbouw is:

<HR NOSHADE>

Het NOSHADE attribuut wordt niet ondersteund door Opera 4.0 t/m 6.0. Het wordt wel weer ondersteund door Opera 7.0.

In HTML 4.0 heeft het NOSHADE attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de border-style eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.
SIZE


HTML 3.2
IE 1.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het SIZE attribuut kan gebruikt worden om de hoogte van de lijn te definiëren.
De opbouw is:

<HR SIZE="waarde">

De waarde is een getal wat het aantal pixels uitdrukt.

In HTML 4.0 heeft het SIZE attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de height eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.
WIDTH


HTML 3.2
IE 1.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het WIDTH attribuut kan gebruikt worden om de breedte van de lijn te definiëren.
De opbouw is:

<HR WIDTH="waarde">

De waarde is een getal wat de breedte in pixels aangeeft, of een percentage dat de breedte ten opzichte van de totale beschikbare breedte vastlegt. De standaardwaarde is 100%.

In HTML 4.0 heeft het WIDTH attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan met behulp van de width eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005