HTML beschrijving element NOFRAMES


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het NOFRAMES element wordt toegelicht in het onderdeel Frames in de Handleiding HTML.


NOFRAMES


HTML 4.0
IE 3.0
NN 2.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het NOFRAMES element kan gebruik worden om inhoud op te nemen, welke alleen moet worden weergegeven indien de browser geen frames ondersteunt, of indien het gebruik van frames is uitgeschakeld. Het NOFRAMES element wordt geplaatst aan het eind het frameset gedeelte van het document (voor de laatste beëindiging van het FRAMESET element).
De opbouw is:

<FRAMESET>

<NOFRAMES>
inhoud noframes-versie
</NOFRAMES>
</FRAMESET>


Plaats het NOFRAMES element nooit voor het eerste FRAMESET element. Doe je dat wel, dan krijg je in sommige oudere browsers die frames ondersteunen toch alleen het noframes-deel te zien.

DTD HTML 4.0: transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: in HTML 4.0 transitional: elementen op blokniveau en inline elementen;
in HTML 4.0 frameset: één BODY element, dat geen NOFRAMES element mag bevatten;
Mag zijn opgenomen in: APPLET, BLOCKQUOTE, BODY, BUTTON, CENTER, DD, DEL, DIV, FIELDSET, FORM, FRAMESET, IFRAME, INS, LI, MAP, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, TD en TH
Vereiste attributen: -Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 18 mei 2003