HTML Frames


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie frames | Opbouw frames | Voorbeelden frames | Browser ondersteunt geen frames | Document openen in frame | Meerdere frames tegelijk vervangen | Frameranden | Inline frames | Uitlijnen inline frame | Document openen in inline frame | Transparante inline frames

Gerelateerde elementen: FRAME | FRAMESET | IFRAME | NOFRAMES


Introductie frames

Met behulp van framing kan een venster onderverdeeld worden in meerdere frames of sub-vensters. In elk frame kan een document geopend worden. De frames werken onafhankelijk van elkaar, een document in het ene frame kan vooral een statische weergave hebben (bijvoorbeeld een titelbalk of een inhoudsopgave), terwijl in een ander frame door opeenvolgende documenten heen gelopen wordt. Vanuit elk document kunnen hyperlinks nieuwe documenten openen in hetzelfde of in een ander frame.

Venster met en zonder frames

Frames worden gemaakt met de elementen FRAMESET en FRAME.
Het FRAMESET element verdeelt een venster in subvensters, in horizontale richting met het COLS attribuut, in verticale richting met het ROWS attribuut. Meestal bevat een FRAMESET element alleen het COLS of alleen het ROWS attribuut, maar het is ook mogelijk beide attributen tegelijk te gebruiken.
Het FRAME element definieert een frame. Met het SRC attribuut wordt bepaald welk document in het frame geopend moet worden. De FRAME elementen worden geplaatst binnen het FRAMESET element. In plaats van een FRAME element kan ook een nieuw (genest) FRAMESET element opgenomen, dat op zijn beurt weer een aantal FRAME elementen bevat.
De opbouw van een document met frames wordt in dit onderdeel schematisch weergegeven met een aantal afbeeldingen. Daarna wordt het gebruik van frames met voorbeelden nader toegelicht.

Door sommige (vooral oudere) browsers worden frames niet ondersteund. Daarnaast is het in enkele browsers mogelijk het gebruik van frames uit te schakelen. Om bezoekers met dergelijke browsers ook toegang tot je site te geven, is het belangrijk in ieder geval een zo genoemde no-frames sectie op te nemen in je document. Dat doe je met het NOFRAMES element.
Met het NAME attribuut van het FRAME element geef je aan een frame een naam gegeven. Door in een hyperlink het TARGET attribuut te gebruiken met die naam, geef je aan dat de browser het betreffende document moet openen in dat frame. Daarnaast biedt deze constructie mogelijkheden om meerdere frames tegelijk te vervangen.
Standaard worden de randen tussen de frames in de meeste browsers in 3-D uitgevoerd. Met het FRAMEBORDER attribuut kan aangegeven worden dat de randen niet in 3-D randen, maar vlak moeten worden weergegeven. Hoewel geen onderdeel van HTML 4, zijn er ook mogelijkheden om de dikte van frameranden te bepalen.

Frames wordt veel gebruikt in combinatie met JavaScript. Mogelijkheden zijn onder meer:

  • het updaten van meerdere frames tegelijk met één muisklik
  • het updaten van een frame bij openen van een document in een ander frame
  • het openen van een document in het volledige venster in plaats van in een frame van iemand anders
  • het voorkomen dat een document buiten een bepaald frame geopend wordt.

Hoewel JavaScript in principe buiten het bereik van deze handleiding valt, zijn in een apart document enkele voorbeelden opgenomen van de genoemde mogelijkheden.


Een bijzondere vorm van frames zijn inline frames (ook wel floating of zwevende frames). Inline frames worden opgenomen in een normaal document. Je kunt ze beschouwen als een opening in het document, waar doorheen je een ander document ziet. In het document in die opening (of eigenlijk frame) kun je net als bij normale frames klikken op een hyperlink en op die manier een nieuw document openen. Dat openen kan in het inline frame waarin je hebt geklikt, maar ook in een ander (al dan niet inline) frame. Een inline frame wordt gedefinieerd met het IFRAME element.

Voorbeeld inline frame


Vervolg: Opbouw framesInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 12 maart 2006