HTML Frames


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie frames | Opbouw frames | Voorbeelden frames | Browser ondersteunt geen frames | Document openen in frame | Meerdere frames tegelijk vervangen | Frameranden | Inline frames | Uitlijnen inline frame | Document openen in inline frame | Transparante inline frames

Gerelateerde elementen: FRAME | FRAMESET | IFRAME | NOFRAMES


Uitlijnen inline frame

Voor het uitlijnen van tekst naast een inline frame kun je gebruik maken van het ALIGN attribuut. Met één van de waarden "top", "middle" of "bottom", wordt de eerste regel op de aangegeven hoogte naast het inline frame geplaatst en komen eventuele volgende regels onder het inline frame te staan.

<P><IFRAME SRC="iframes-vb.html" WIDTH="285" HEIGHT="100" FRAMEBORDER="0" ALIGN="middle"><I>Hier wordt door browsers die het IFRAME element ondersteunen een inline frame weergegeven.</I><BR></IFRAME> Met het attribuut ALIGN="middle" ...</P>

Met het attribuut ALIGN="middle" wordt eerste regel van deze tekst wordt naast het inline frame geplaatst. Indien meer ruimte nodig is dan op één regel past, loopt de tweede regel onder inline frame verder.

Wanneer je het ALIGN attribuut gebruikt met de waarden "left" of "right" wordt het inline frame links of recht in het venster geplaatst en loopt de tekst over de volle hoogte naast het inline frame door. Om er voor te zorgen dat een volgende alinea pas na het inline frame geplaatst wordt, kun je gebruik maken van het CLEAR attribuut in het BR element.

<P><IFRAME SRC="iframes-vb.html" WIDTH="285" HEIGHT="100" FRAMEBORDER="0" ALIGN="right"><I>Hier wordt door browsers die het IFRAME element ondersteunen een inline frame weergegeven.</I><BR></IFRAME> Met de waarde &quot;right&quot; ...<BR CLEAR="all"></P>

Met de waarde "right" voor het ALIGN attribuut wordt het inline frame rechts in het venster geplaatst en de tekst links ervan uitgelijnd.

Wanneer je wat afstand wilt houden tussen het inline frame en aangrenzende tekst of andere objecten, dan kun voor het IFRAME element een stylesheets definiëren en daarin één of meer van de stijleigenschappen voor de margin opnemen. In het volgende voorbeeld is met behulp van het STYLE attribuut een inline stijl vastgelegd.

<P><IFRAME SRC="iframes-vb.html" WIDTH="275" HEIGHT="100" FRAMEBORDER="0" ALIGN="left" STYLE="margin-right: 20px;"> ></IFRAME> Met behulp van de eigenschap ...<BR CLEAR="all">
</P>

Met behulp van de eigenschap margin-right is ervoor gezorgd, dat tussen het inline frame en de tekst rechts ervan ruimte wordt vrijgehouden.

Het ALIGN attribuut kent geen waarde "center". Wanneer je het inline frame horizontaal wilt centreren, kun je het daarom het beste binnen een DIV element met het attribuut ALIGN="center" plaatsen:

<DIV ALIGN="center"><IFRAME ...> ... </IFRAME></DIV>


Vervolg: Document openen in inline frameInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 8 april 2006