HTML Frames


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie frames | Opbouw frames | Voorbeelden frames | Browser ondersteunt geen frames | Document openen in frame | Meerdere frames tegelijk vervangen | Frameranden | Inline frames | Uitlijnen inline frame | Document openen in inline frame | Transparante inline frames

Gerelateerde elementen: FRAME | FRAMESET | IFRAME | NOFRAMES


Meerdere frames tegelijk vervangen

Soms wil je niet alleen de inhoud van één frame vervangen, maar van meerdere frames tegelijkertijd. Dat kan met HTML indien deze frames samen een frameset vormen, dat je als geheel kunt vervangen. Dat is in het volgende voorbeeld het geval met de frames links 1 en rechts 1. Deze frames kunnen dus in één keer vervangen worden door de frames links 2 en rechts 2.

Vervangen frames uit enkel frameset

Bekijk in een nieuw venster hoe het werkt.

Als je van plan bent een compleet frameset te vervangen, moet je daar bij de opzet van je site vanaf het begin rekening mee houden. Normaal zou het document waarin de frames uit het voorbeeld worden gedefinieerd, de volgende opbouw hebben:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> </TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET ROWS="90,*">
<FRAME SRC="frameboven.html" NAME="boven">
<FRAMESET COLS="120,*">
<FRAME SRC="framelinks.html" NAME="links">
<FRAME SRC="framerechts.html" NAME="rechts">
</FRAMESET>
</FRAMESET>
</HTML>

Om de onderste twee frames tegelijkertijd te kunnen vervangen, moet het tweede frameset opgenomen worden in een apart document. Het eerste document krijgt de volgende opbouw:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> </TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET ROWS="90,*">
<FRAME SRC="frameboven.html" NAME="boven">
<FRAME SRC="frameonder1.html" NAME="onder">
</FRAMESET>
</HTML>

In het document frameonder1.html wordt het frameset gedefinieerd, dat de onderste twee frames bevat:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> </TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET COLS="120,*">
<FRAME SRC="framelinks1.html" NAME="links">
<FRAME SRC="framerechts1.html" NAME="rechts">
</FRAMESET>
</HTML>

Om de onderste twee frames in één keer te vervangen, kun je nu in willekeurig welk frame een hyperlink opnemen met de volgende opbouw:

<A HREF="frameonder2.html" TARGET="onder">Vervang de frames</A>

Het document frameonder2.html heeft dezelfde opbouw als het document frameonder1.html, alleen verwijst het SRC attribuut van de FRAME elementen naar andere documenten.

In de praktijk zullen de te vervangen frames lang niet altijd niet samen één frameset vormen. Dat is bijvoorbeeld het geval in het volgende voorbeeld:

Vervangen frames uit verschillende frameset

In HTML heb je dan slechts de mogelijkheid het complete venster te wijzigen en in het te openen document alle frames opnieuw te definiëren. Dus ook het frame wat helemaal niet vervangen hoeft te worden.

Als je vaker meerdere frames tegelijkertijd wilt vervangen, levert de beschreven methode behoorlijk wat werk en extra documenten op. Als alternatief wordt daarom vaak gebruik gemaakt van een oplossing met JavaScript. Daarmee kun je ook eenvoudig frames uit verschillende framesets tegelijk vervangen. Nadeel van het werken met JavaScript is wel, dat het gewenste effect niet bereikt wordt als de bezoeker het gebruik van JavaScript heeft uitgesloten.


Vervolg: FramerandenInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 12 maart 2006