HTML Frames


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie frames | Opbouw frames | Voorbeelden frames | Browser ondersteunt geen frames | Document openen in frame | Meerdere frames tegelijk vervangen | Frameranden | Inline frames | Uitlijnen inline frame | Document openen in inline frame | Transparante inline frames

Gerelateerde elementen: FRAME | FRAMESET | IFRAME | NOFRAMES


Document openen in frame

Speciale aandacht verdient het gebruik van hyperlinks in documenten in frames. Standaard wordt een document geopend in het frame waarin de hyperlink staat. Vaak is dat echter niet gewenst en wil je het document juist in een ander frame openen. In andere gevallen wil je het document helemaal niet in een frame openen, maar juist in het volledige venster van de browser.
Het toevoegen van TARGET attribuut aan het element waarmee je de hyperlink maakt (bijvoorbeeld A of AREA) biedt in dit geval uitkomst. Wanneer je als waarde van het TARGET element de naam van een frame opneemt, dan wordt het document in dat frame geopend. De naam van het frame definieer je met behulp van het NAME attribuut van het FRAME element en moet beginnen met een hoofdletter of een kleine letter (A-Z of a-z). Volgens HTML 4.0 is de naam hoofdletterongevoelig. Dat wil zeggen dat het niet uitmaakt of de naam in hoofdletters of in kleine letters wordt geschreven. In de praktijk maken alle belangrijke browsers als het gaat om de naam van een frame wel onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters. Je moet er dus voor zorgen dat je zowel in het TARGET attribuut als in het NAME attribuut exact dezelfde naam gebruikt.


In het volgende voorbeeld is aan elk van de frames een naam gegeven met behulp van het NAME attribuut.

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Voorbeeld frames</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET ROWS="120,*">
<FRAME SRC="navigatie.html" NAME="navigatieframe">
<FRAME SRC="begin.html" NAME="hoofdframe">
</FRAMESET>
</HTML>

In het documenten in het linker frame zijn de URI's als volgt opgenomen:

<A HREF="vb-a.html" TARGET="hoofdframe">voorbeeld a</A>

en

<A HREF="vb-b.html" TARGET="navigatieframe">voorbeeld b</A>

Indien de browser frames ondersteunt, kun je het resultaat bekijken in een nieuw venster.


Naast een zelf bepaalde framenaam kun je in een TARGET attribuut ook gebruik maken van enkele voor-gedefinieerde namen: "_blank", "_parent", "_top" en "_self".

In het volgende voorbeeld wordt gebruik gemaakt van de voor-gedefinieerde framenaam "_blank". Het document wordt daardoor geopend in een nieuw browservenster. Hetzelfde gebeurt overigens als je gebruik maakt van een niet gedefinieerde framenaam.

<A HREF="vb-c.html" TARGET="_blank">vensternaam _blank</A>

<A HREF="vb-c.html" TARGET="zomaar_een_naam">niet gedefinieerde vensternaam</A>

Het resultaat zie je in een nieuw venster.


Als je de voor-gedefinieerde framenaam "_parent" gebruikt wordt een hyperlink geopend in de parent van het huidige frameset. Dat komt er op neer dat het huidige frameset vervangen wordt door het in de link genoemde bestand.

TARGET="_parent"

Bekijk in een nieuw venster hoe het werkt.

Met de voor-gedefinieerde framenaam "_top" wordt een document geopend in het volledige venster van de browser.

TARGET="_top"


Indien je veel hyperlinks in een document hebt, dan kan het handig zijn gebruik te maken van het BASE element met daaraan toegevoegd het TARGET attribuut. Je geeft daarmee aan dat alle URI's in het document geopend moeten worden in een frame met de opgegeven naam. In de URI's zelf hoef je dan geen gebruik meer te maken van het TARGET attribuut. Voor uitzonderingen op de regel gebruik je in de URI wel het TARGET attribuut (het TARGET attribuut in de URI gaat boven het TARGET attribuut in het BASE element). Zie ook de beschrijving bij het onderdeel Hyperlinks.
In het volgende voorbeeld is in de documenten in het bovenste frame het BASE element opgenomen:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Voorbeeld frames</TITLE>
<BASE TARGET="onder">
</HEAD>
<BODY>
....
</BODY>
</HTML>

In een nieuw venster zie je hoe het werkt.

Wanneer het TARGET attribuut van het BASE element verwijst naar een ander frame en je wilt een document openen in het frame waarin de hyperlink staat, dan kun je als waarde van het TARGET element van bijvoorbeeld het A of AREA gebruik maken van de voor-gedefinieerde framenaam "_self".


Vervolg: Meerdere frames tegelijk vervangenInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 12 maart 2006