HTML Hyperlinks


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie hyperlinks | Link naar bestand | Downloaden bestand | Basis-URI | Bestemming binnen document | Document openen in frame | Document openen in nieuw venster | Keuzelijst met hyperlinks | Mailto-links | Karakters in URI's | Weergave hyperlinks | Toelichting in tooltip | Activeren hyperlink

Gerelateerde elementen: A | BASE | BODY | LINK


Document openen in frame

Wanneer je een document in een bepaald frame wilt openen, dan moet je het TARGET attribuut aan het A element toevoegen. Bijvoorbeeld:

<A HREF="tabellen.html" TARGET="handleiding">Tabellen</A>

Een uitgebreide toelichting op het gebruik van het TARGET attribuut is te vinden bij het onderdeel Frames.

Als veel documenten geopend moeten worden in hetzelfde frame, kan het handig zijn het BASE element in de head van het document op te nemen en met het TARGET attribuut een basis-frame te definiëren. Alle hyperlinks worden dan automatisch in het frame met de via het TARGET attribuut opgegeven naam geopend en alleen aan links die in een ander frame geopend moeten worden moet aan het A element het TARGET attribuut worden toegevoegd.

Een voorbeeld van het BASE element is:

<BASE TARGET="handleiding">

Volgens de regels moet aan het BASE element altijd het HREF attribuut worden toegevoegd met een absolute URI. Dat is geen probleem als het document online bekeken wordt, maar offline leidt de absolute URI tot de foutmelding dat er geen verbinding is (of de browser gaat automatisch online). Daarom wordt het BASE element vaak alleen met het TARGET attribuut gebruikt.


Vervolg: Document openen in nieuw vensterInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 24 september 2006