HTML Hyperlinks


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie hyperlinks | Link naar bestand | Downloaden bestand | Basis-URI | Bestemming binnen document | Document openen in frame | Document openen in nieuw venster | Keuzelijst met hyperlinks | Mailto-links | Karakters in URI's | Weergave hyperlinks | Toelichting in tooltip | Activeren hyperlink

Gerelateerde elementen: A | BASE | BODY | LINK


Bestemming binnen document

Soms wil je niet zomaar verwijzen naar een ander document, maar naar een specifieke plaats in een document. Dat kan als je eerst de plaats, waarnaar je wilt verwijzen, markeert met een A element waaraan het NAME attribuut is toegevoegd. Zo'n markering (of anker) ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

<A NAME="inhoud"></A>

In dit voorbeeld heeft de markering de naam "inhoud".

Als je binnen een document een link naar een gemarkeerde plaats wilt maken, gebruik je als URI een hekje (#) gevolgd door de naam van de markering (ofwel de waarde van het NAME attribuut van de markering). Een link naar de markering in het voorbeeld hiervoor ziet er dus als volgt uit:

<A HREF="#inhoud">Inhoud Hyperlinks</A>

De link wordt door de browser weergegeven als: Inhoud Hyperlinks. Volg je deze link, dan kom je bij de inhoud van het onderdeel Hyperlinks bovenaan deze pagina.

Dit soort linken werken overigens niet alleen binnen een document. Het is ook mogelijk te verwijzen naar een gemarkeerde plaats in een ander document, in dezelfde of een andere directory, of op een andere server. Als waarde van het HREF attribuut neem je in dat geval gewoon de verwijzing naar het betreffende document op (zie het onderdeel Link naar bestand) en zet daar het hekje en de naam van de markering achter. In het volgende voorbeeld verwijst de link naar het document "inhoud-html-plus.html", dat zich in een hoger gelegen directory bevindt. De plaats van bestemming binnen dat document is aangegeven met een markering die de naam "hyperlinks" heeft.

<A HREF="../inhoud-html-plus.html#hyperlinks">Inhoud Hyperlinks</A>

De link wordt door de browser weergegeven als: Inhoud Hyperlinks. Volg je deze link, dan kom je bij de inhoud van het onderdeel Hyperlinks in de uitgebreide inhoudsopgave van het HTML-gedeelte van de Handleiding HTML.

Linken naar een plaats binnen een document zorgt ervoor dat de gebruiker niet het hele document hoeft door te scrollen, maar direct naar de gewenste informatie kan springen.


Vervolg: Document openen in frameInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 24 september 2006