HTML Hyperlinks


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie hyperlinks | Link naar bestand | Downloaden bestand | Basis-URI | Bestemming binnen document | Document openen in frame | Document openen in nieuw venster | Keuzelijst met hyperlinks | Mailto-links | Karakters in URI's | Weergave hyperlinks | Toelichting in tooltip | Activeren hyperlink

Gerelateerde elementen: A | BASE | BODY | LINK


Link naar bestand

Een hyperlink maak je met het A element, waaraan je het HREF attribuut toevoegt. Het HREF attribuut geeft aan op welke locatie het bestand, dat geopend of gedownload moet worden, zich bevindt.

De waarde van het HREF attribuut is een zogenoemde Uniform Resource Identifier (URI). Een URI is een compacte reeks karakters, waarmee een bron (resource) geïdentificeerd kan worden. De aanduiding URI is nieuw in HTML 4.0, daarvoor werd gebruik gemaakt van het begrip URL, Uniform Resource Locator. URL's worden nu gezien als een ondergroep van de meer algemene URI's. Bij een URL wordt een bron (bijvoorbeeld het te openen of te downloaden bestand) geïdentificeerd door de wijze waarop je er toegang tot kan krijgen. Het gaat daarbij enerzijds om de methode die je moet gebruiken om er te komen en anderzijds om de locatie waar het zich op het internet bevindt.

Bij het maken van een hyperlink naar een bestand zijn de belangrijkste methoden die je kunt gebruiken http (HyperText Transfer Protocol) en ftp (File Transfer Protocol). Voor deze methoden is de opbouw van de URI:

protocol://host/path

Het protocol zal meestal http zijn en alleen ftp, als het gevraagde bestand zich op een speciale FTP-server bevindt. Host specificeert het adres van de server, waarop zich het gevraagde bestand bevindt. Het is meestal een domeinnaam, maar mag ook een IP-adres zijn (zie ook de beschrijving van het HREF attribuut). Path geeft aan hoe het gevraagde bestand op de server gevonden kan worden: in welke directory en onder welke bestandsnaam.

Het is niet altijd nodig een complete URI te gebruiken. Wanneer je verwijst naar de beginpagina van een site, dan is het voldoende alleen de domeinnaam op te nemen. Meestal wordt dan automatisch een bestand met de naam "index.html" geopend (mits dat bestaat natuurlijk).

<A HREF="http://www.handleidinghtml.nl">Handleiding HTML</A>

In de browser zie je: Handleiding HTML

Verwijs je niet naar de host, maar naar een directory op de server, dan beëindig je de URI met een slash:

<A HREF="https://www.handleidinghtml.nl/html/">HTML-gedeelte Handleiding HTML</A>

In de praktijk wil je vaak een verwijzing naar een specifiek bestand in een bepaalde directory van een server opnemen. Bijvoorbeeld:

<A HREF="https://www.handleidinghtml.nl/html/inhoud-html.html">Inhoud HTML-gedeelte</A>

Wanneer de link verwijst naar een bestand op de lokale server, is het voldoende om alleen het path op te nemen. Daarbij zijn er de volgende mogelijkheden:

 • staat het bestand in dezelfde directory als het huidige document, dan hoef je slechts de naam van het bestand op te nemen:

  <A HREF="frames.html">Frames</A>

 • staat het bestand in een subdirectory van de huidige directory staat, dan geef je eerst de namen van de achtereenvolgende subdirectories met achter elke naam een slash en daarna de naam van het bestand:

  <A HREF="html/frames/frames.html">Frames</A>

 • bevindt het bestand zich in een hogere directory dan de huidige, dan neem je voor elke stap omhoog een slash voorafgegaan door twee punten op:

  <A HREF="../frames.html">Frames</A>

 • een combinatie van de laatste twee mogelijkheden gebruik je bijvoorbeeld als je moet verwijzen naar een bestand in een directory, die niet in dezelfde lijn ligt:

  <A HREF="../html/frames/frames.html">Frames</A>

 • verwijs je niet naar een bestand, maar naar een directory, dan beëindig je de URI met een slash:

  <A HREF="html/">HTML-gedeelte</A>


Onderbreek een hyperlink, ook al is de URI nog zo lang, niet met harde returns (met Enter naar de volgende regel gaan). Zo'n harde return kan door de browser opgevat worden als spatie die ook onderstreept wordt. Bijvoorbeeld:

<A HREF="frames.html">Frames
</A>

wordt door de browser weergegeven als: Frames en niet zoals bedoeld als Frames.


In de voorbeelden hiervoor is steeds een link gemaakt naar een HTML-document. Je kunt echter ook hyperlinks maken naar andere typen bestanden, zoals zip-bestanden, exe-bestanden, afbeeldingen (gif-, jpg- of png-bestanden), multimedia objecten (wav-, mp3-, swf- en mov-bestanden), Word-documenten (doc-bestanden) en Powerpoint presentaties (ppt-bestanden). Sommige bestanden zal de browser direct openen. Naast HTML-documenten geldt dat bijvoorbeeld voor afbeeldingen. Bij andere soorten bestanden (zip- en exe-bestanden) zal de browser normaal gesproken met een voorstel tot opslaan komen. In de overige gevallen hangt het er vanaf of de bezoeker een plug-in of programma heeft geïnstalleerd dat iets met het bestand kan. Een Word-document kan bijvoorbeeld met de juiste plug-in direct in de browser geopend worden. Wanneer zo'n plug-in ontbreekt zal de browser voorstellen het doc-bestand te openen in Word zelf. Indien ook Word niet geïnstalleerd is, rest de browser weinig anders dan te komen met het aanbod het bestand op te slaan. Voor Powerpoint presentaties en multimedia objecten geldt een vergelijkbaar verhaal.


Tussen de activering en de beëindiging van het A element in de voorbeelden in dit onderdeel is steeds met tekst een omschrijving geplaatst. Als alternatief voor tekst kun je echter ook een afbeelding gebruiken. Een voorbeeld daarvan wordt in het onderdeel Afbeeldingen gegeven.


Het A element is een inline element en moet dus geplaatst worden binnen een element op blokniveau (bijvoorbeeld P).


Vervolg: Downloaden bestandInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 2 augustus 2018