HTML Hyperlinks


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie hyperlinks | Link naar bestand | Downloaden bestand | Basis-URI | Bestemming binnen document | Document openen in frame | Document openen in nieuw venster | Keuzelijst met hyperlinks | Mailto-links | Karakters in URI's | Weergave hyperlinks | Toelichting in tooltip | Activeren hyperlink

Gerelateerde elementen: A | BASE | BODY | LINK


Basis-URI

De URI van een hyperlink kan absoluut of relatief zijn. In een absolute URI zijn in ieder geval het te gebruiken protocol en het adres van de server opgenomen, een relatieve URI bevat alleen het path op de server. Wanneer een hyperlink met een relatieve URI geopend moet worden, gebruikt de browser de URI van het huidige document als basisadres en bepaalt daarmee de absolute URI van de link. Is de URI van het huidige document:

https://www.handleidinghtml.nl/html/hyperlinks/hyperlinks01.html

en is deze hyperlink opgenomen:

<A HREF="../frames/frames.html">Frames</A>

dan weet de browser dat de absolute URI van de link de volgende is:

https://www.handleidinghtml.nl/html/frames/frames.html


Wanneer veel links in een document verwijzen naar dezelfde site of directory, dan kan het handig zijn in de head van het document het BASE element op te nemen en met het HREF attribuut een basis-URI definiëren. Deze basis-URI wordt door de browser als basisadres gebruikt voor de relatieve URI's, in plaats van de URI van het huidige document. De basis-URI moet absoluut zijn en eindigen met een "/".

Een voorbeeld van het BASE element is:

<BASE HREF="https://www.handleidinghtml.nl/css/">

Staat in het document, dat bovenstaand BASE element bevat, deze hyperlink:

<A HREF="inhoud-css.html">Inhoud CSS</A>

dan gaat de browser uit van de volgende absolute URI:

https://www.handleidinghtml.nl/css/inhoud-css.html

Wanneer de basis-URI betrekking heeft op een site op een andere server, kunnen naar bestanden op deze server relatieve URI's opgenomen worden. Verwijzingen naar bestanden op de lokale server mogen in dit geval uiteraard niet meer relatief zijn.


Vervolg: Bestemming binnen documentInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 2 augustus 2018