HTML Frames


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie frames | Opbouw frames | Voorbeelden frames | Browser ondersteunt geen frames | Document openen in frame | Meerdere frames tegelijk vervangen | Frameranden | Inline frames | Uitlijnen inline frame | Document openen in inline frame | Transparante inline frames

Gerelateerde elementen: FRAME | FRAMESET | IFRAME | NOFRAMES


Opbouw frames

Het gebruiken van frames is niet bijzonder ingewikkeld, mits je maar systematisch te werk gaat.
Als eerste bedenk je op welke wijze je het venster wilt indelen. Daarna gaat het erom stapsgewijs vanuit een leeg venster de gewenste indeling op te bouwen. Je doet dat door in eerste instantie het gehele venster en daarna steeds één frame te vervangen door een frameset met daarin het gewenste aantal nieuwe frames.
We zullen we dat nu doen voor de hieronder afgebeelde indeling. Omdat het vooral om het principe gaat, worden geen waarden opgenomen voor het ROWS of het COLS attribuut van het FRAMESET element. Bovendien wordt het SRC attribuut van het FRAME element vervangen door een aanduiding van elk frame (bijvoorbeeld A1, B11 of B3).

  Opbouw frames 1

De eerste stap is het verdelen van het gehele venster ofwel verticaal in rijen, ofwel horizontaal in kolommen. In dit geval moet het venster in twee kolommen verdeeld worden. Dat leidt tot de volgende opbouw:

<FRAMESET COLS=" , ">
  <FRAME A>
  <FRAME B>
</FRAMESET>
Opbouw frames 2

De tweede stap is het vervangen van FRAME A door een frameset met twee rijen:

<FRAMESET COLS=" , ">
  <FRAMESET ROWS=" , ">
    <FRAME A1>
    <FRAME A2>
  </FRAMESET>
  <FRAME B>
</FRAMESET>
Opbouw frames 3

De derde stap is het vervangen van FRAME B door een frameset, nu met drie rijen:

<FRAMESET COLS=" , ">
  <FRAMESET ROWS=" , ">
    <FRAME A1>
    <FRAME A2>
  </FRAMESET>
  <FRAMESET ROWS=" , , ">
    <FRAME B1>
    <FRAME B2>
    <FRAME B3>
  </FRAMESET>
</FRAMESET>
Opbouw frames 4

Tenslotte wordt FRAME B1 vervangen door een frameset met twee kolommen.

<FRAMESET COLS=" , ">
  <FRAMESET ROWS=" , ">
    <FRAME A1>
    <FRAME A2>
  </FRAMESET>
  <FRAMESET ROWS=" , , ">
    <FRAMESET COLS=" , ">
      <FRAME B11>
      <FRAME B12>
    </FRAMESET>
    <FRAME B2>
    <FRAME B3>
  </FRAMESET>
</FRAMESET>
Opbouw frames 5


Vervolg: Voorbeelden framesInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 12 maart 2006