HTML Stylesheets


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie stylesheets | Stijlen verbinden met HTML | Inline stijlen | Stijlblok | Extern stijlblad | CLASS en ID | DIV en SPAN | Alternatieve stijlbladen

Gerelateerde elementen: DIV | LINK | META | SPAN | STYLE


Inline stijlen

Wanneer een stijl slechts een enkele keer in een document wordt toegepast, kun je gebruik maken van een inline stijl. Je doet dat door het STYLE attribuut toe te voegen aan het element, waarvan je de opmaak van de ingesloten inhoud wilt bepalen. Als waarde van het STYLE attribuut neem je de stijldeclaratie op, waarin de gewenste stijl is vastgelegd:

<Element STYLE="stijldeclaratie">

In het volgende voorbeeld wordt met een inline stijl vastgelegd, dat de tekst ingesloten door het betreffende H1 element in rood moet worden weergegeven.

<H1 STYLE="color: red; background-color: white;">  </H1>

Wanneer in een document gebruik gemaakt wordt van inline stijlen, dan moet aangegeven worden welke style sheet taal gebruikt wordt. Dat doe je door het META element in de head van het document te plaatsen met de attributen HTTP-EQUIV en CONTENT. Voor Cascading Style Sheets neem de volgende code op:

<META HTTP-EQUIV="content-style-type" CONTENT="text/css">


Vervolg: StijlblokInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2024 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005