HTML Stylesheets


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie stylesheets | Stijlen verbinden met HTML | Inline stijlen | Stijlblok | Extern stijlblad | CLASS en ID | DIV en SPAN | Alternatieve stijlbladen

Gerelateerde elementen: DIV | LINK | META | SPAN | STYLE


Alternatieve stijlbladen

In de eerder gegeven voorbeelden voor het koppelen van externe stijlbladen aan een document is het TITLE element niet aan het LINK element toegevoegd:

<LINK HREF="basis.css" REL="stylesheet" TYPE="text/css">

Naast of in plaats van deze "vaste" stijlbladen (welke in alle gevallen door de browser gebruikt moeten worden) biedt HTML 4.0 de mogelijkheid alternatieve stijlbladen te specificeren. Bijvoorbeeld een stijlblad voor normaal gebruik en een stijlblad met grotere letters voor mensen met een verminderd gezichtsvermogen. Deze alternatieven zouden door de browser aan de gebruiker gepresenteerd moeten worden, waarna deze een keuze kan maken.

Een alternatief stijlblad wordt gedefinieerd door voor het REL attribuut van het LINK element de waarde "alternate stylesheet" op te nemen. Het TITLE element wordt gebruikt om een alternatief stijlblad een naam te geven. Deze naam kan de browser gebruiken bij de presentatie van de alternatieven.

<LINK HREF="standaard.css" REL="alternate stylesheet" TYPE="text/css" TITLE="Standaard weergave">
<LINK HREF="groot.css" REL="alternate stylesheet" TYPE="text/css" TITLE="Grote letters">

Een alternatief kan uit meerdere stijlbladen bestaan. Via het TITLE attribuut krijgen deze stijlbladen dezelfde naam. Als het alternatief gekozen wordt, moet de browser alle erbij behorende stijlbladen gelijktijdig gebruiken.

Door voor één van de alternatieven als waarde voor het REL attribuut niet "alternate stylesheet" maar gewoon "stylesheet" op te nemen, wordt dat alternatief als voorkeur aangewezen. Deze voorkeur wordt aangehouden indien de gebruiker geen keuze maakt uit de verschillende alternatieven. Het TITLE attribuut moet in dit geval wel gebruikt worden, omdat het stijlblad anders niet als alternatief, maar als "vast" stijlblad gezien wordt.

<LINK HREF="standaard.css" REL="stylesheet" TYPE="text/css" TITLE="Standaard weergave">

Ook het META element kan gebruikt worden om aan te geven dat een stijlblad de voorkeur heeft. Als waarde voor het CONTENT attribuut wordt dan de naam van het stijlblad opgenomen:

<META HTTP-EQUIV="default-style" CONTENT="Standaard weergave">

Wanneer zowel het LINK element als het META element gebruikt zijn om te definiëren welk stijlblad de voorkeur heeft, dan gaat dat via het META element voor. Indien het META element meerdere keren is opgenomen en daarbij voor verschillende stijlbladen is aangegeven dat ze de voorkeur hebben, dan wordt het stijlblad gebruikt dat als laatste in de head van het document staat. Indien twee of meer LINK elementen stijlbladen met voorkeur definiëren, dan heeft het stijlblad dat als eerste in de head van het document staat voorrang.

De verschillende soorten stijlbladen mogen ook gelijktijdig gebruikt worden:

<LINK HREF="basis.css" REL="stylesheet" TYPE="text/css">
<LINK HREF="standaard.css" REL="stylesheet" TYPE="text/css" TITLE="Standaard weergave">
<LINK HREF="groot.css" REL="alternate stylesheet" TYPE="text/css" TITLE="Grote letters">

In bovenstaand voorbeeld wordt het stijlblad "basis.css" altijd gebruikt. Afhankelijk van de keuze van de gebruiker wordt "basis.css" gecombineerd met "standaard.css" of "groot.css". Indien de gebruiker geen keuze maakt, wordt "basis.css" in combinatie met het stijlblad met voorkeur "standaard.css" gebruikt.

Het gebruik van alternatieve stijlbladen wordt alleen ondersteund door Netscape Navigator 6.0 en hoger, Mozilla, Firefox en Opera 7.0 en hoger. In deze browsers kan het voorbeeld bekeken worden in een nieuw venster.Inhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005