HTML Stylesheets


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie stylesheets | Stijlen verbinden met HTML | Inline stijlen | Stijlblok | Extern stijlblad | CLASS en ID | DIV en SPAN | Alternatieve stijlbladen

Gerelateerde elementen: DIV | LINK | META | SPAN | STYLE


Stijlen verbinden met HTML

Stijlen kunnen op verschillende manieren aan de elementen in een HTML-document gekoppeld worden:

  • wanneer een stijl slechts een enkele keer gebruikt wordt in een document, dan kan door het toevoegen van het STYLE attribuut aan een element, een inline stijl worden vastgelegd
  • wanneer een stijl vaker gebruikt wordt en/of voor meer elementen, maar slechts binnen één document, dan kunnen de stijlregels met het STYLE element in een ingesloten stijlblok in de head van het document geplaatst worden. Dit maakt het voor de auteur een stuk eenvoudiger wijzigingen aan te brengen in een eenmaal vastgelegde stijl, of nieuwe stijlen te definiëren. In plaats van elke keer dat een element in een document gebruikt wordt een inline stijl te moeten wijzigen of toevoegen, hoeft de aanpassing slechts één keer in het stijlblok te worden aangebracht
  • wanneer in meerdere documenten voor één of meer elementen dezelfde stijlregels toegepast moeten worden, dan kunnen deze het beste in een apart document worden opgenomen: een extern stijlblad. In de HTML-documenten volstaat het met behulp van het LINK element een eenvoudige verwijzing naar het stijlblad te maken. Wanneer de auteur iets aan een gebruikte stijl wil wijzigen, hoeft de wijziging niet in elk document afzonderlijk, maar slechts op één plaats in het stijlblad te worden aangebracht.

In een stijlblok of stijlblad kunnen naast stijlen voor bepaalde elementen ook stijlen gedefinieerd worden, welke alleen in specifieke situaties toegepast moeten worden. Het koppelen van zo'n stijl aan een element in het HTML-document vindt plaats via de attributen CLASS en ID van dat element.

Niet altijd heeft een stijl betrekking op een element. Soms geldt een stijl voor een groter deel van een document, soms juist voor een kleiner deel. In dat geval kan gebruik gemaakt worden van respectievelijk de elementen DIV en SPAN.


Vervolg: Inline stijlenInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005