HTML beschrijving element SPAN


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het SPAN element wordt toegelicht in het onderdeel Stylesheets in de Handleiding HTML.


SPAN


HTML 4.0
IE 3.0
NN 4.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met SPAN element kan een beperkt deel van een HTML-document worden ingesloten. Met behulp van de attributen STYLE, CLASS, of ID kan aan dat deel een stijl worden gekoppeld. Het SPAN element heeft een vergelijkbare functie als het DIV element, alleen mag het slechts inline inhoud bevatten en geen elementen op blokniveau (zoals P, UL, TABLE en FORM).
De opbouw is:

<SPAN> </SPAN>

Omdat het SPAN element inline inhoud bevat, wordt het (in tegenstelling tot bij het DIV element) niet voorafgegaan en gevolgd door de overgang naar een nieuwe regel.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: inline elementen
Mag zijn opgenomen in: CAPTION, DD, DEL, DT, INS, LEGEND, LI, TD en TH;
elementen op blokniveau met uitzondering van DIR, DL, MENU, OL, TABLE en UL;
inline elementen met uitzondering van MAP, SCRIPT, SELECT en TEXTAREA;
Vereiste attributen: -Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 18 mei 2003