HTML beschrijving element DD


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het DD element wordt toegelicht in het onderdeel Lijsten in de Handleiding HTML.


DD


HTML 2.0
IE 1.0
NN 1.0
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Het DD element definieert een beschrijving in een definitielijst, welke bestaat uit termen en bijbehorende beschrijvingen (descriptions). De definitielijst wordt gedefinieerd met het DL element, een term met het DT element.
De opbouw is:

<DL>
..
<DD>beschrijving van de term</DD>
</DL>


Het gebruik van de beëindiging van het DD element is niet verplicht, maar wordt ten behoeve van een inzichtelijke opbouw van het document wel aanbevolen.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: niet verplicht
Inhoud: elementen op blokniveau en inline elementen
Mag zijn opgenomen in: DL
Vereiste attributen: -Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 18 mei 2003