HTML Stylesheets


Handleiding HTML Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin


Inhoud onderdeel: Introductie stylesheets | Stijlen verbinden met HTML | Inline stijlen | Stijlblok | Extern stijlblad | CLASS en ID | DIV en SPAN | Alternatieve stijlbladen

Gerelateerde elementen: DIV | LINK | META | SPAN | STYLE


DIV en SPAN

De elementen DIV en SPAN kunnen gebruikt worden, wanneer een stijl voor een deel van een document moet worden vastgelegd en dat deel niet tevens door een ander element ingesloten wordt.
Het DIV element is een element op blokniveau, dat weer andere elementen op blokniveau mag bevatten. Het wordt vaak gebruikt om een stijl voor een groter deel van een document vast te leggen.
Het SPAN element mag alleen inline inhoud en inline elementen bevatten en zal daardoor in het algemeen betrekking hebben op een beperkt deel van een document.
Voor het toevoegen van een stijl aan de elementen DIV en SPAN kan gebruik gemaakt worden van de attributen STYLE, CLASS en ID.

In het volgende voorbeeld wordt voor het DIV element een inline stijl gedefinieerd met behulp van het STYLE attribuut.

<DIV STYLE="color: red; background-color: white;">
<H2>Dit is H2</H2>
<P>Deze tekst is ingesloten door het P element.</P>
</DIV>

Rechts is de weergave door de browser te zien en links een schermafdruk van de bedoelde weergave.

Voorbeeld stijlen via DIV en SPAN

Voor een deel van de door het P element ingesloten tekst wordt nu een inline stijl gedefinieerd door het STYLE attribuut toe te voegen aan het SPAN element.

<DIV STYLE="color: red; background-color: white;">
<H2>Dit is H2</H2>
<P>Deze <SPAN STYLE="color: blue; background-color: white;">tekst</SPAN> is ingesloten door het P element.</P>
</DIV>

Rechts is de weergave door de browser te zien en links een schermafdruk van de bedoelde weergave.

Voorbeeld stijlen via DIV en SPAN


Vervolg: Alternatieve stijlbladenInhoud onderdeel | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Trefwoordenregister | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 16 januari 2005