HTML beschrijving element CAPTION


Handleiding HTML Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin


Van het CAPTION element worden de volgende attributen beschreven: ALIGN en VALIGN.

De beschrijving van de attributen CLASS, DIR, ID, LANG, STYLE en TITLE is opgenomen in het onderdeel Algemene attributen.

Een overzicht van attributen, die betrekking hebben op het uitvoeren van een script bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis, wordt gegeven in het onderdeel Gebeurtenis-attributen.

Het gebruik van het CAPTION element wordt toegelicht in het onderdeel Tabellen in de Handleiding HTML.


CAPTION


HTML 3.2
IE 2.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het CAPTION element definieer je een bijschrift bij een tabel.
De opbouw is:

<CAPTION> </CAPTION>

Je plaatst het CAPTION element direct na de activering van het TABLE element.

Volgens HTML 4.0 mag een TABLE element slechts één CAPTION element bevatten. Microsoft Internet Explorer 4.0 en hoger en Opera 4.0 en hoger geven meerdere CAPTION elementen evenwel gewoon als bijschrift weer in de volgorde waarin ze in het document staan. Microsoft Internet Explorer 3.0 geeft alleen het eerste CAPTION element als bijschrift weer en plaatst de inhoud van overige CAPTION elementen in cellen in een rij die aan de tabel wordt toegevoegd. Ook Netscape Navigator 4 en lager geeft alleen het eerste CAPTION element als bijschrift weer. De inhoud van extra CAPTION elementen wordt in deze browser echter als gewone tekst vóór de tabel geplaatst. Netscape Navigator 6 en hoger, Mozilla, Firefox en Opera 3 en lager geven alleen het eerste CAPTION element weer, terwijl eventuele volgende worden genegeerd.

DTD HTML 4.0: strict, transitional, frameset
Beëindiging: verplicht
Inhoud: inline elementen
Mag zijn opgenomen in: TABLE
Vereiste attributen: -
ALIGN


HTML 3.2
IE 2.0
NN 1.1
MOZ 1.0
FF 1.0
OP 2.1
Met het ALIGN attribuut kan de plaats van een op- of onderschrift van een tabel bepaald worden.
De opbouw is:

<CAPTION ALIGN="waarde"> </CAPTION>

Mogelijke waarden zijn:
  • top: het bijschrift wordt boven de tabel geplaatst (de beginwaarde)
  • bottom: het bijschrift wordt onder de tabel geplaatst
  • left: het bijschrift wordt links van de tabel geplaatst
  • right: het bijschrift wordt rechts van de tabel geplaatst.
Bij Microsoft Internet Explorer wordt het bijschrift met de waarden left en right aan de linker- of rechterzijde boven de tabel (of als ook het VALIGN attribuut gebruikt wordt onder de tabel) geplaatst. Mozilla 1.3 en hoger en Netscape Navigator 7.1 en hoger plaatsen het bijschrift bij deze waarde links en rechts naast de tabel. Lagere versies van Mozilla en Netscape Navigator ondersteunen de waarden left en right helemaal niet en plaatsen het bijschrift standaard midden boven de tabel. Hetzelfde geldt voor Opera 2/3. Opera 4/5 plaatst het bijschrift bij de waarden left en right naast de tabel, maar bij left gebeurt dat links door de tabel heen en bij right gecentreerd in de open ruimte rechts van de tabel. Opera 6 doet bij right hetzelfde als Opera 4/5 en geeft bij left helemaal geen bijschrift weer. Opera 7.0 geeft zowel bij left als right geen bijschrift weer. In Opera 7.1 en hoger zijn deze fouten hersteld en wordt het bijschrift bij de genoemde waarden net als bij Microsoft Internet Explorer aan de linker- of rechterzijde boven de tabel geplaatst.
De waarde bottom wordt door alle browsers ondersteund, alleen Opera 7.0 en 7.1 houden tussen de tabel en het bijschrift een ruimte vrij ter grootte van de hoogte van de tabel. In Opera 7.2 is dit gecorrigeerd.

In HTML 4.0 heeft het ALIGN attribuut het label afgekeurd gekregen. Als alternatief kan voor de horizontale uitlijning met behulp van de text-align eigenschap en voor de verticale uitlijning met behulp van de caption-side eigenschap een stijl gedefinieerd worden. Omdat oudere browsers stijlen niet ondersteunen, blijft het gebruik van afgekeurde elementen en attributen voorlopig toegestaan.
VALIGN


HTML -
IE 2.0
NN -
MOZ -
FF -
OP -
Het alleen door Microsoft Internet Explorer ondersteunde VALIGN attribuut bepaalt het bijschrift boven of onder de tabel geplaatst wordt (is alleen nodig als het ALIGN attribuut al gebruikt wordt met één van de waarden "left" en "right").
De opbouw is:

<CAPTION VALIGN="waarde"> </CAPTION>

Mogelijke waarden zijn: top of bottom.

Het VALIGN attribuut maakt geen deel uit van HTML 4.0. Als alternatief kan het ALIGN attribuut met één van de waarden "top" of "bottom" gebruikt worden, of kan met behulp van de caption-side eigenschap een stijl gedefinieerd worden.Legenda | HTML-elementen | Inhoud HTML | Inhoud CSS | Begin

Handleiding HTML (https://www.handleidinghtml.nl/)
Copyright © 1995-2021 Hans de Jong
Laatste wijziging: 2 april 2006